Zaznamenali jsme v tisku

listopad 2006

2. listopadu 2006 - Hagalil.com: Leo Baeck (1873-1956)

Významný náboženský myslitel, rabín a profesor dějin náboženství zemřel právě před padesáti lety. Narodil se v polském Lešně, studoval historii judaismu a stal se uznávaným vědcem a pedagogem. V roce 1943 byl uvězněn v Terezíně, kde byl spoluvězni uznáván jako jako významná duchovní autorita. Po osvobození až do své smrti se plně věnoval své profesi - přednášel, psal knihy a angažoval se v otázkách mezináboženského dialogu. Magazín německých Židů připomíná toto výročí několika články: Leo Baeck-Ausstellung im Münchner Stadtmuseum, Judentum in Abwehr: Das entstehende Christentum, aj.

2. listopadu 2006 - Právo: Plzeňští židé po sto letech získají hřbitov

Plzeňští radní hodlají vyřešit již sto let trvající rozpor týkající se pozemku židovského nového hřbitova. Ten již od svého založení v roce 1898 patří městu Plzeň, ačkoli o pozemek i hroby pečuje na své náklady zdejší židovská obec.

2. listopadu 2006 - MF Dnes: Írán vyhodnotil soutěž karikatur na holokaust

Vítězem propagandistické protiizraelské a protizápadní soutěže se stal Maročan Abdalláh Derkáví se svou alegorií na izraelskou obrannou zeď, v níž je vybourán vchod do Osvětimi. Podle kurátora výstavy bude soutěž pořádána každoročně až do zničení Izraele.

3. listopadu 2006 - Ústecký deník: Gymnázium proti rasismu

Studenti gymnázia Jateční se zapojili do projektu Comenius na téma Evropské školy v boji proti rasismu. Od 2. do 6. listopadu probíhalo na škole setkání koordinátorů projektu ze sedmi evropských zemí. Cílem projektu je mobilizovat vyučující dějepisu, společenských věd, náboženství a filozofie tak, aby v rámci svých možností pomohli čelit projevům rasismu, xenofobie a antisemitismu. Výsledkem práce by měl být katalog, CD-Rom a internetové stránky.

4. listopadu 2006 - BBC: Nazi 'master race' children meet

Poprvé se veřejně sešli lidé, kteří byli jako děti během nacistického režimu vybráni pro program Lebensborn, jehož cílem bylo vyšlechtit rasově nejčistší arijce. Děti odpovídající požadavkům rasových vědců byly odebrány svým biologickým rodičům a umístěny do rodin příslušníků SS, kde byly vychovávány v duchu nacistických ideálů.

6. listopadu 2006 - Lidové noviny: Češi si zahráli v německém filmu o holocaustu

Nový německý film Poslední vlak se odehrává v několika nákladních vagonech transportu, který veze z Berlína několik set Židů do Osvětimi. Tím mělo být německé hlavní město definitivně judenrein - zbaveno Židů. Film Josepha Vilsmaiera a Dany Vávrové se snaží vylíčit tísnivou, zoufalou situaci lidí zavřených několik dní v těsných dobytčácích na cestě do neznáma...

8. listopadu 2006 - ČTK: Sněmovna Židům umožnila, aby bez omezení žádali o zabavená díla

Poslanci schválili novelu rušící původní znění zákona z roku 2000, podle něhož lhůta pro podání žádostí o navrácení majetku zabaveného za druhé světové války končila 31. prosince 2006. Zákon musí ještě schválit Senát a prezident.

9. listopadu 2006 - MF Dnes: Učitelka představila v Izraeli projekt o osudech Židů

Učitelka mělnického gymnázia Jana Palacha Ilona Němcová se loni se skupinou svých studentů zapojila do projektu Pocta dětským obětem holocaustu. Nyní výsledky jejich práce představila v Izraeli - v Památníku holocaustu Jad Vašem. Informace o sedmi židovských obyvatelích předválečného Mělníka, které se studentům podařilo shromáždit, obohatí archiv a databázi památníku.

9. listopadu 2006 - Lidové noviny: Mnichov má synagogu, kterou nechal zbořit Hitler

Nové moderní židovské centrum, jehož ústřední budovou je synagoga, bylo slavnostně otevřeno v den 68. výročí křišťálové noci, během níž byla stará mnichovská synagoga nacisty zbořena. Nová svatyně je po berlínské druhá největší židovská stavba v Německu.

10. listopadu 2006 - Romea.cz: Pamětníci holocaustu se podělili o své vzpomínky

Besedu, která se pod názvem Prý jsme měli štěstí konala v Romském muzeu v Brně, ve svém článku shrnula Radka Steklá: [...] ostatní ihned přidávají příběhy, v nichž vzpomínají na vzájemnou pomoc Romů a Židů. V neposlední řadě je spojuje snaha nenechat zapomenout téma holocaustu a přání, aby se tato část historie nikdy a nikde neopakovala.

11. listopadu 2006 - Písecký deník: Po židovských památkách

Regionální deník informuje o naučné stezce pro návštěvníky Písecka. O jednotlivých bodech trasy na na stránkách Turistického centra města Písek.

11. listopadu 2006 - Lidové noviny: Mám o tom snad mlčet?

Rozhovor s pravnukem Richarda Wagnera, který se kromě své hudby proslavil antisemitskými názory, přinesly sobotní Lidové noviny. Muzikolog a filosof Gottfried Wagner ve svých pracích kritizuje nacistickou minulost své rodiny a nejen jí. Na otázku, zda bylo obtížné postavit se proti rodině i proti části německé společnosti? odpovídá: [...] A já otevírám diskusi, která je závažná pro všechny Němce. Protože v každé rodině je album s fotografiemi a je potřeba vidět, jestli v něm nechybí fotky ze třicátých a čtyřicátých let.

12. listopadu 2006 - Ha'arec: Auschwitz-Birkenau 'face-lift' plan raises survivors' ire

Plány nového ředitele Památníku a muzea v Osvětimi Piotra Ciwinského na zmodernizování expozic, které jsou často třicet až čtyřicet let staré, se nelíbí části bývalých vězňů tábora: V Dachau a Sachsenhausenu jsou dnes krásné zahrady, nedopustíme něco podobného v Osvětimi, říkají. Ciwinsky se inspiroval v nové expozici muzea Jad Vašem a chtěl by historii největšího koncentračního a vyhlazovacího tábora návštěvníkům přibližovat poutavějšími, moderními formami - osobními příběhy vězňů, dobovými dokumenty a multimediálními prostředky. Na začátku prosince bude o jeho vizích jednat Mezinárodní osvětimský výbor.

13. listopadu 2006 - Ha'arec: Rosner's Guest: Rob Satloff

Hostem hlavního zpravodaje deníku H'arec ve Spojených státech byl tentokrát Rob Satloff, výkonný ředitel Washingtonského institutu pro blízkovýchodní politiku. Ústředním bodem rozhovoru je nedávno vydaná Satloffova práce Among the Righteous: Lost Stories of the Holocaust's Long Reach into Arab Lands (Mezi spravedlivými: Ztracené příběhy dalekého dosahu holocaustu do arabských zemí), v níž přináší důkazy o případech obyvatel arabských zemí, kteří pomáhali nebo ukrývali místní Židy. Ti byli jako obyvatelé francouzských a italských kolonií vystaveni stejným restriktivním patřením jako Židé v Evropě.

14. listopadu 2006 - SME: Začal sa súd s mužom popierajúcim holokaust

Germar Rudolf rozšiřoval na internetu studii, v níž popíral existenci plynových komor a vyvražďování Židů během druhé světové války. V Německu byl odsouzen už v roce 1995. Tehdy však uprchl do USA, kde byl loni zatčen a předán německé spravedlnosti. Za spáchané činy mu hrozí až pět let vězení.

14. listopadu 2006 - Moravskoslezský deník: Náckové řádili u synagogy

Den 68. výročí tzv. křišťálové noci nebyl jen příležitostí ke slavnostnímu odhalení jedné z největších synagog v Německu, ale také pro několik neonacistů, kteří ničili věnce a svíčky u synagogy ve Frankfurtu nad Odrou. Policie zadržela šestnáct pachatelů.

15. listopadu 2006 - Jindřichohradecký deník: Večer s hvězdou Davidovou

Podle informace regionálního deníku se v Jindřichově Hradci konala vernisáž výstavy S hvězdou Davidovou, která je věnována dějinám židovské komunity v regionu. Hlavním hostem byla pamětnice paní Šimonová, která hovořila o svém dětství v předválečném městě a pozdějším věznění v koncentračních táborech Terezín a Osvětim.

18. listopadu 2006 - SME: Obete ako Daniel Tupý majú pomník

Symbolicky 17. listopadu byl v Bratislavě na Tyršově nábřeží, na místě, kde byl neonacisty zavražděn student Daniel Tupý, odhalen památník obětem extremismu a rasismu. Ve stejnou dobu na jiném místě Bratislavy demonstrovali pravicoví extremisté proti potlačování svobody slova. Setkání nebylo radnicí povoleno a policie zadržela osm účastníků, mezi nimi vůdce Slovenské pospolitosti Mariána Kotlebu.

18. listopadu 2006 - iDnes.cz: Policie na neonacistické 'besídce' nezasáhla

Na koncert neonacistických kapel prezentovaný jako předvánoční besídka pořádaný v Dražicích u Tábora se sjelo asi tři sta jejich fanoušků. Příslušníci policie, kterých bylo na místě několik desítek, nezasáhli, ačkoli mezi vystupujícími byly známé neonacistické skupiny a akci organizoval Národní odpor.

20. listopadu 2006 - Brněnský deník: Židé se v Brně usazovali v Křenové

V Brně bylo postaveno několik synagog. Největší z nich, Velká, stávala na rohu Spálené a Přízové ulice a byla zbořena nacisty záhy po okupaci Československa v březnu 1939. Na jejím místě je dodnes jen keři zarostlý prostor. Jediným fungujícím svatostánkem v Brně i na celé Moravě je pak synagoga na Skořepce.

24. listopadu 2006 - iHned.cz: Ve Francii si připomínají českého odbojáře

Josef Fišera odešel těsně před okupací z Československa do Francie, kde roku 1941 založil Křesťanský dětský domov. Mezi stovkami dětí a dospělých, které zde chránil před nacismem, bylo i 129 Židů. Nyní byla na budově školy ve Vence tomuto nositeli ocenění Spravedlivý mezi národy odhalena pamětní deska.

26. listopadu 2006 - Novinky.cz: Muž poničil židovskou školu, představil se jako 'Hitler'

Asi třicetiletý muž v židovském centru ve Vídni rozbil železnou tyčí okna, skleněné vitríny a dveře a poničil hygienická zařízení. Přivolaná policie jej zatkla.

Klíčová slova

Rob Satloff

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.