Nové knihy

březen 2006

březen 2006 - Knižní novinka: V. E. Frankl: A přesto říci životu ano

Ve druhém opraveném vydání najdeme dva texty zakladatele logoterapie, psychiatra s českými kořeny Viktora Emanuela Frankla (1905-1997). V díle Psycholog prožívá koncentrační tábor, jež vzniklo během necelých dvou prosincových týdnů roku 1945, popisuje, jakými fázemi odlidštění museli vězni procházet. Hra Synchronizace v Březince z roku 1948, napsaná velmi působivým skicovitým způsobem, je myšlenkovým i literárně-dramatickým experimentem. Propojují se v něm Franklovy bezprostřední osobní zážitky z tábora smrti s pomyslnou reflexí a dialogem tří filosofů, kteří mu byli blízcí - Sokrata, Spinozy a Kanta.

 • Frankl, Viktor E. A přesto říci životu Ano: psycholog prožívá koncentrační tábor. Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2006, s. 175.

.

březen 2006 - Knižní novinka: R. Lorenzen: Všechno, jen ne hrdina

Známému německému spisovateli se podařilo na příběhu Roberta Mohwinkela, mladíka vyrůstajícího v prostých poměrech, který pojem hrdinství rozhodně nezahrnul do svého slovníku, vystihnout atmosféru nastupujícího nacismu. Všechny nástrahy osudu počínaje rodičovskými nároky přes nacifikaci Německa a válečný chaos až po období hospodářského zázraku Mohwinkel nepřežívá díky odvaze a charakterovým kvalitám, nýbrž díky schopnosti vcítit se do pravidel vyšších instancí, představovaných nadřízenými v práci nebo státní mocí. Román poprvé vyšel roku 1959 a už tehdy zaznamenal skvělý ohlas u čtenářů i u odborné kritiky; také proto, že vykresluje jak panoramatický obraz sociálního napětí v německé společnosti od třicátých do padesátých let 20. století, tak i mikroskopické vhledy do všedních starostí.

.
 • Viz též krátká recenze na iLiteratura.cz

 • březen 2006 - Knižní novinka: N. G. Finkelstein: Průmysl holocaustu

  Na českém knižním trhu se objevila velmi kontroverzní kniha Normana Finkelsteina Průmysl holocaustu. Autor kriticky hodnotí způsob, jakým je téma holocaustu - podle něj - zneužíváno k politickým a propagandistickým účelům. Finkelsteinova interpretace úzce souvisí s jeho levicovými postoji a je třeba ji vnímat v kontextu amerických ideologických a politických sporů, uvnitř i vně židovské komunity. Finkelsteinova kniha představuje jeden vyhraněný pól diskusí o roli tématu holocaustu v současné společnosti a byla - právě pro tuto vyhraněnost a s ní související zjednodušení - často kritizována. I přes negativní postoj k současné popularizaci tématu holocaustu však Finkelstein nepatří mezi popírače holocaustu.

  • Finkelstein, Norman G. Průmysl holocaustu. Úvahy o zneužívání židovského utrpení. Praha: Dokořán, 2006, s. 152.

  .

  březen 2006 - Knižní novinka: J. Osterloh: Nationalsozialistische Judenverfolgung im Reichsgau Sudetenland 1938-1945

  Rozsáhlá studie německého historika Jörga Osterloha, v níž se zevrubně věnuje problematice pronásledování Židů v Říšské župě Sudety v letech 1938-1945, byla vydána za podpory Collegia Carolina, Česko-německého fondu budoucnosti a Institutu Terezínské iniciativy.

  • Osterloh, Jörg. Nationalsozialistische Judenverfolgung im Reichsgau Sudetenland 1938-1945. Mnichov: R. Oldenbourg Verlag, 2006, s. 721.

  .

  Facebook skupina
  Kontakt: education@terezinstudies.cz
  CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
  Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
  Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
  Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
  Nux s.r.o.