Nové knihy

říjen 2005

říjen 2005 - Knižní novinka: Terezínská pamětní kniha . Rakouští Židé v Terezíně, 1942-1945

Nejnovější svazek z řady Terezínských pamětních knih připomíná osudy 18166 vězňů terezínského ghetta, kteří byli do Terezína deportováni z území Rakouska nebo dříve v Rakousku žili. První část pamětní knihy obsahuje studie o dějinách terezínského ghetta a o životě rakouských vězňů v Terezíně. Odborné studie doplňují výtahy z rozhovorů natočených s terezínskými přeživšími, které pomáhají přiblížit jejich zkušenost s vězněním v ghettu. Další články se zabývají také problematikou německých velitelů terezínského ghetta (všichni tři pocházeli z Rakouska) a poválečného výkonu spravedlnosti na pachatelích. Všechny texty jsou v německém jazyce.Podrobnější informace o Pamětní knize na www.terezinstudies.cz.

  • Theresienstädter Gedenkbuch. Österreichische Jüdinnen und Juden in Theresienstadt 1942-1945. Praha: Institut Terezínské iniciativy a Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes, 2005, s. 702.

.

říjen 2005 - Knižní novinka: K. Čapková: Češi, Němci, Židé?

Kniha s podtitulem Národní identita Židů v Čechách, 1918-1938 je výsledkem několikaleté práce spolupracovnice Institutu Terezínské iniciativy Kateřiny Čapkové, v níž se pokouší přinést odpovědi na otázky týkající se vlastního sebeurčení Židů žijících před druhou světovou válkou na českém území, komplikovaného procesu integrace Židů do české, respektive do německé společnosti, rozebírá jeho politické, sociální i kulturní stránky a zabývá se i problematikou antisemitismu. Na základě dosud nevyužitých archivních materiálů se snaží vysvětlit dramatický vývoj českožidovského a sionistického hnutí a stranou neponechává ani liberálně orientované německy mluvící Židy.

  • Čapková, Kateřina. Češi, Němci, Židé?. Praha-Litomyšl: Paseka, 2005, s. 360.

.

říjen 2005 - Knižní novinka: S. E. Eizenstat: Nedokonalá spravedlnost

Osobní výpověď amerického diplomata, který v devadesátých letech vyjednával s vládami evropských zemí o odškodnění pro oběti holocaustu a nacismu. Popisuje průběh procesu, během něhož se vyrovnání padesát let starých osobních i majetkových křivd stalo politickým a diplomatickým bitevním polem. Zajímavé je sledovat, jak se každá země k problému postavila jinak a jak jednání s jednotlivými vládami probíhala.Více informací na stránkách nakladatelství Prostor.

  • Eizenstat, Stuart E. Nedokonalá spravedlnost. Praha: Prostor, 2005, s. 384.

.

říjen 2005 - Knižní novinka: H. Claus:Fámy

Román Huga Clause, který je označován za jednoho z nejlepších holandských autorů, se pokouší reflektovat tíhu minulosti, se kterou nejsou postavy románu, stejně jako celá společnost, vyrovnány a smířeny. Pro své dílo typické tíživé téma vlámské válečné kolaborace a následků neuzavřené minulosti obecně podává Claus v sérii krátkých kapitol živým, trefným i poetickým stylem.

  • Claus, Hugo. Fámy. Praha-Litomyšl: Paseka, 2005, s. 280.

.

říjen 2005 - Knižní novinka: H. Amesbergerová, K. Auerová, B. Halbmayrová: Sexualizované násilí

Kniha tří badatelek, které se dlouhodobě zabývají dějinami holocaustu z pohledu žen, přináší doposud nepříliš zveřejňovaná fakta o sexuálním násilí prováděném na ženách v koncentračních táborech a při výsleších během nacistické éry. Dotýká se také specificky ženské problematiky, jako je těhotenství nebo menstruace v podmínkách koncentračního tábora. Více informací na stránkách vydavatele.

  • Amesbergerová, Helga; Auerová, Katrin; Halbmayrová, Brigitte. Sexualizované násilí. Ženské zkušenosti z nacistických koncentračních táborů. Praha: BB art, 2005, s. 384.

.

říjen 2005 - Knižní novinka: M. Spoerer: Nucená práce pod hákovým křížem

Monografie mladého německého historika Marka Spoerera rozšiřuje současný stav znalostí o fenoménu nuceného pracovního nasazení moderních evropských dějin 20. století o čtyři nové úhly pohledu: všímá si způsobů získávání zahraničních dělníků a jejich nuceného nasazení za 2. světové války i v nacisty okupované Evropě; usiluje o statisticky přesné zachycení rozsahu nucené práce ve prospěch německého hospodářství v letech 1939-1945; hledá konkrétní viníky využívání otrocké nucené práce na straně státních úřadů Třetí říše i mezi jednotlivými německými průmyslníky a skicuje podobu poválečného odškodnění nuceně nasazených německými vládami až do přijetí odškodňovacích zákonů v Německu a v Rakousku v červenci 2000. Pro české prostředí je Spoererova práce aktuální i tím, že pojednává také o nucené práci českých dělníků v nacistickém válečném hospodářství.

  • Spoerer, Mark. Nucená práce pod hákovým křížem. Praha: Argo, 2005, s. 316.

.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.