Aktuality

listopad 2005

9. listopadu 2005 - 15. ledna 2006 - Výstava v Bratislavě: Holocaust Rómov na Slovensku 1938-1945

Muzeum Židovské kultury, které je součástí Slovenského národního muzea v Bratislavě, připravilo v rámci projektu Ma bisteren! (Nezapomeňte!) ve spolupráci se sdružením In minorita expozici mapující průběh a různé aspekty holocaustu Romů ve Slovenském štátě.

9. listopadu 2005 - Konference v Kroměříži: Židé a Morava

V budově Muzea Kroměřížska, Velké náměstí 38, proběhne již 12. ročník konference o židovské komunitě na Moravě. Podrobný program zde (ve formátu PDF).

16. listopadu 2005 - Vernisáž výstavy v Praze: Byl jednou jeden svět

Výstava, která dokumentuje život židovské komunity v Lošticích, bude slavnostně zahájena ve Vzdělávacím a kulturním centru židovského muzea v Praze, Maiselova 15, Praha 1 od 17 hodin. Vernisáže se zúčastní pamětníci z Loštic, představitelé města a autor výstavy, večer doprovodí hudební vystoupení. Více na stránkách VKC ŽM.

21. listopadu 2005 - Přednáška v Praze: Ženy v ghettu Terezín

Přednáška Anny Hájkové ve Vzdělávacím a kulturním centru židovského muzea v Praze, Maiselova 15, Praha 1 se koná od 18 hodin.

listopad 2005 - Muzeum holocaustu ve Washingtonu: The Nuremberg Trials and their Legacy

Od listopadu 1945 probíhaly v Německu mezinárodní soudní procesy s nacistickými válečnými zločinci, mezi nimiž nechyběl Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Baldur von Schirach a mnozí další exponenti nacistického režimu. Washingtonské muzeum holocaustu připravilo k 60. výročí norimberských procesů stránky plné svědectví pamětníků, fotografií a dokumentů.

20. listopadu 2005 - Na paměť Patrie

V neděli od 11 hodin pořádá Židovská obec v Praze na Novém židovském hřbitově (Želivského) vzpomínkové setkání na uctění památky příslušníků československé vojenské skupiny Patria, kteří padli na bojištích druhé světové války, i těch, kteří zahynuli při ztroskotání lodi Patria v listopadu 1940 (viz vzpomínka paní Franci O.).

28. listopadu 2005: Představení v Praze: Císař Atlantidy - Smrt abdikuje

Operu Císař Atlantidy - Smrt abdikuje napsal hudební skladatel a pianista Viktor Ulmann během svého věznění v terezínském ghettu, kde se také podílel na kulturním životě. Podobenství o absurditě válečných konfliktů, které nastudovalo umělecké sdružení studentů a absolventů německých uměleckých škol Kulturbrauerei, bude uvedeno v klubu Roxy v Praze, Dlouhá 33, od 20. hodin.

22. listopadu 2005 - Sionské protokoly

Nový dokumentární film s provokativním názvem režiséra Marca Levina se zabývá přítomností antisemitismu v americké společnosti. Stále častěji a z různých kruhů zaznívají například názory, že při útocích na New York a Washington 11. září nebyl mezi oběťmi žádný Žid a že tedy akce nebyla provedena Al kajdou, ale světovým židovským spiknutím. Levin konfrontuje tyto mýty s historií vlastní rodiny a výpověďmi svědků.

24. listopadu 2005 - 20. ledna 2006 - Výstava v Praze:Asi-milovaní

Výstava, která je výsledkem práce studentů Gymnázia Christiana Dopplera vedených občanským sdružením Cesta tam a zase zpátky a Informačním centrem OSN, bude přístupná ve vstupní hale Domu OSN, náměstí Kinských 6, Praha 5 denně od 9 do 17 hodin. Na jednotlivých panelech jsou prezentováni příslušníci různých etnických menšin žijících v České republice, na jejichž konkrétních příbězích se studenti učí poznat jejich svět.

28. listopadu - 30. prosince 2005: Výstava v Praze: Anna Franková - odkaz pro současnost

Putovní výstava o Anně Frankové a jejím deníku spolu s kresbami dětí z Terezína bude otevřena v ambitech Pražské Lorety denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16. hodin.

30. listopadu 2005 - Přednáška v Praze: Holocaust a antisemitismus

Přednáška MUDr. Tomáše Radila z cyklu Etická filosofie holocaustu se koná v sále Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, Maiselova 15, od 18 hodin. Vstupné 10,- Kč.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.