Přál bych si, aby si někdo vzpomněl, že kdysi žil člověk David Berger

Ústřední databáze jmen obětí šoa na Internetu

Kdo dříve hledal informace o příbuzných, sousedech či o kterékoli z šesti miliónů obětí nacistického konečného řešení židovské otázky, musel často obejít nebo obeslat množství archivů, muzeí či památníků, nebo prolistovat řadu pamětních knih. Od konce listopadu stačí navštívit internetové stránky izraelského památníku a archivu Jad Vašem, na nichž byla zpřístupněnaÚstřední databáze jmen obětí šoa.

Vstup do databáze je uveden citátem z deníku Davida Bergera, jedné ze zapomenutých obětí konečného řešení, který ve svém posledním dopise v roce 1941 z Vilniusu napsal: Přál bych si, aby si někdo vzpomněl, že kdysi žil člověk David Berger. A jak již napovídá samotný název instituce (Jad Vašem doslova znamená pomník a jméno, jedná se o citát z Izajáše 56:5) je dokumentace a připomínání jmen (a osudů) obětí jedním jeho z hlavních úkolů. Již od svého vzniku shromažďuje Jad Vašem tzv. Svědecké listy, které příbuzní, známí či třeba sousedé vyplňují za Židy zavražděné za války. Zaznamenávali a zaznamenávají tak - často bez úředních dokumentů a pouze na základě paměti - jména a osudy, které by jinak mohly upadnout v zapomnění. Od 50. let do současnosti tak vznikly zhruba dva milióny vyplněných formulářů, které tvoří základ databáze Jad Vašem.

Zhruba třetinu jmen získalo Jad Vašem na základě spolupráce s institucemi z celého světa, které shromažďují údaje o obětech holocaustu, od Institutu Terezínské iniciativy mj. získalo údaje publikované v ediční řadě Terezínských pamětních knih. I z tohoto důvodu lze v databázi Jad Vašem často nalézt více než jeden záznam pro tutéž osobu. Tři milióny záznamů v databázi Jad Vašem tak ve skutečnosti neznamená tři milióny osob, skutečný počet jmen obětí, který je v databázi zachycen, se pohybuje mezi dvěma a třemi milióny.

Vyhledávání v databázi je jednoduché: ve formuláři lze zadat příjmení, jméno nebo místo, nebo lze využít pokročilé vyhledávání, kde je možné parametry vyhledávání upřesnit. Za zmínku stojí především možnost vyhledávání prostřednictvím obsáhlých slovníků jmen a míst (např. Popper najde též Poper, Prag najde Praha atd.). Jad Vašem usilovalo o to, aby záznamy o jednotlivých osobách nevypadaly technicky a aby pomáhaly za údaji z databáze rozeznat konkrétní oběti, děti, ženy a muže. Strohá data z databáze jsou tak (automaticky) v jedné nebo dvou větách převyprávěna jako velmi krátký příběh. Teprve následně si uživatel může prohlédnout detailní záznam z databáze. Zároveň lze zobrazit naskenované Svědecké listy. Databázová aplikace je v současnosti přístupná v hebrejštině a angličtině. Její součástí je také formulář, jímž může uživatel doplnit údaje nebo přiložit naskenovaný dokument, např. fotografii.

Ze vzdělávacího hlediska je důležité, že se Jad Vašem snaží osobní příběh zasadit do širšího historického kontextu. Proto např. u oběti deportované do Terezína najdeme odkazy na texty o Terezíně, o ghettech, o deportacích, o konečném řešení atd. Personalizaci obětí naopak zase napomáhají fotografie (a osobní příběhy), které se objevují na úvodní vyhledávací stránce.

Databáze Jad Vašem v současnosti trpí řadou dětských neduhů, které jsou z části technického rázu. Např. při novém vyhledávání je dobré nejprve vyhledávací formulář zcela vymazat a údaje zadat znovu. Také přepínání mezi jazyky není zcela spolehlivé. V mnoha případech jsou příběhy vytvořené počítačem zjednodušující nebo dokonce zavádějící. Zarazí také např., že Praha podle databáze Jad Vašem patří do okresu Praha-venkov atd. Tyto nedostatky (a bylo by možno jmenovat řadu dalších) pouze ukazují, jak složité je rekonstruovat příběhy miliónů zavražděných. Při používání databáze Jad Vašem je třeba také mít na paměti, že údaje ze Svědeckých listů nejsou vždy zcela spolehlivé - stejně jako lidská paměť.

Vstup na stránky Jad Vašem však není pouze způsobem, jak co nejrychleji vyhledat informace o obětech. Je také novým a aktivním způsobem připomenutí obětí, je návštěvou symbolického hřbitova. Publikace jmen obětí na Internetu tak do jisté míry může proměnit dosavadní způsoby připomínání obětí: místo návštěvy Pinkasovy synagogy či Památníku Terezín je možné po Internetu navštívit virtuální památník. Databáze Jad Vašem (a další databáze obětí přístupné prostřednictvím Internetu) jistě dosavadní kamenné památníky nenahradí, rozšiřuje však možnosti připomínky obětí holocaustu o způsob, který není závislý na geografické blízkosti dosavadních památníků či vlastnictví pamětní knihy.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.