Nové knihy

listopad 2004

listopad 2004 - Knižní novinka: P. Matocha: Potíže s hrdiny

Syn Paula Reisse, popraveného v den jeho čtyřicátých narozenin v koncentračním táboře Majdanek, a syn Šaňa Macha, ministra vnitra slovenského štátu zodpovědného za deportace desetitisíců židů, se potkali v jedné lavici základní školy v Piešťanech. Frank Reiss a Roman Mach se stali přáteli na celý život, i když se po škole jejich osudy rozdělily a znovu se potkali až po Frankově návratu z exilu v roce 1989. Kniha je také biografií Zoltána Goldberga alias Zdeňka Tomana, komunisty a šéfa československé rozvědky po druhé světové válce, jehož životní příběh se proplete s Frankovým v sedmdesátých letech při pátrání po jeho ztraceném synovi.

  • Matocha, Pavel. Potíže s hrdiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004, s. 134.

.

listopad 2004 - Knižní novinka: R. Breitman: Architekt 'konečného řešení'

Práce amerického historika, profesora moderních dějin na Americké univerzitě ve Washingtonu a šéfredaktora prestižních Holocaust and Genocide Studies, Richarda Breitmana přináší obsáhlý a zasvěcený portrét říšského vůdce SS, šéfa německé policie a říšského ministra vnitra Heinricha Himmlera. Poprvé na základě dlouholetého studia dobových pramenů zachycuje podrobně Himmlerovu centrální úlohu v nacistickém programu vyhlazení evropských Židů za druhé světové války a díky tomu se stala jedním z mezníků nejnovější historiografie šoa.

  • Breitman, Richard. Architekt konečného řešení. Himmler a vyvraždění evropských Židů. Praha: Argo, 2004, s. 356.

.

listopad 2004 - Knižní novinka: J. Kamen: Hugo

Román beletristickou formou přibližuje osobnost židovského básníka a dobrodruha Huga Sonnenscheina-Sonky (1889-1953), který přežil Osvětim a zemřel ve věznici na Mírově. Kniha vychází především z autentického Sonkova dopisu Rudolfu Slánskému, který psal na Mírově v době, kdy byl obviněn z kolaborace.

  • Kamen, Jiří. Hugo. Praha: Prostor, 2004, s. 324.

.

listopad 2004 - Knižní novinka - P. Reichel: Svůdný klam Třetí říše

Práce německého profesora politických věd na univerzitě v Hamburku je analýzou povahy režimu nacistického Německa a současně důležitým příspěvkem k dějinám jeho každodennosti. Kniha přehledně analyzuje spojitou úlohu politiky, násilí, ideologie, kultury, umění a propagandy v každodenním životě Třetí říše a dokládá propojenost všech těchto složek. Současně se snaží o syntetické uplatnění metod klasické historiografie politických dějin, kulturních dějin, sociologie.

  • Reichel, Peter. Svůdný klam Třetí říše. Praha: Argo, 2004, s. 386.

.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.