Nové knihy

duben 2004

duben 2004 - Knižní novinka: M. Sebastian: Deník 1935 - 1944

Záznamy předního rumunského dramatika a literáta z období fašismu jsou kronikou společenské atmosféry tehdejší Bukurešti. Deník lze číst jako osobní výpověď a současně jako dokument, zachycující vzrůstající antisemitismus, kterému se neubránily ani intelektuální elity země. V autorově rodné zemi vyšel deník až roku 1996 a vzbudil velký ohlas, byl přeložen do francouzštiny a angličtiny.

  • Sebastian, Mihail. Deník 1935 - 1944. Praha: Sefer, 2004, s. 656.

.

duben 2004 - Knižní novinka: Holocaust na Slovensku

Další tři díly rozsáhlé edice dokumentů o holocaustu na Slovensku mají jednotlivé podtituly: Dokumenty o holokaustu na Slovensku - Prezident, vláda, Snem SR a Štátna rada o židovskej otázke (1939 -1945); Dokumenty o holokauste na Slovensku - Listy Gisely Fleischmannovej (1942-1944), snahy Pracovnej skupiny o záchranu slovenských a európskych židov a Dokumenty o holokauste na Slovensku -Dokumenty nemeckej proveniencie (1939 - 1945).

  • Hradská, Katarína; Kamenec, Ivan; Nižňanský, Eduard. Holocaust na Slovensku. Bratislava: Nadácia Milana Šimečku, Židovská náboženská obec, 2003, sv. 1., 2., a 3. díl.

.

duben 2004 - Knižní novinka: R. Cílek, M. Moulis: Dokonáno jest...!

Kniha s podtitulem Osudný březen 1939 - pohled do zákulisí nabízí zobrazení doby, kdy země v srdci Evropy před zraky přihlížejícího světa přišla o svobodu. Časově je rámec děje sevřen obdobím od Vánoc 1938 do dubna 1939, kdy se příchodem do Prahy ujal funkce říšský protektor Konstantin von Neurath.

  • Cílek, Roman; Moulis, Miloslav. Dokonáno jest...!. Praha: Epocha, 2004, s. 382.

.

duben 2004 - Knižní novinka: A. Franková: Deník

Nové vydání deníku, který si v úkrytu v Amsterodamu vedla židovská dívka Anne Franková, obsahuje nově nalezené a dosud nepublikované stránky.

  • Franková, Anne. Deník. Praha: Triáda, 2004, s. 262.

.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.