Text pamětní desky dánských Židů vězněných v Terezíně

Počínaje 5. říjnem 1943 bylo na pět set Židů, kteří v Dánsku zůstali po dramatickém útěku svých bratří a sester do Švédska, postupně deportováno do terezínského ghetta. Po dobu půl druhého roku mnozí z nich žili v této, jakož i v sousedních budovách. Před koncem války, 15. dubna 1945, bylo 423 dosud žijících propuštěno. Poté odjeli autobusy Švédského červeného kříže do Švédska.

Beginning on October 5, 1943, nearly five hundred of the Jews who remained in Denmark after the dramatic escape of their brethren to Sweden were deported to the Terezín Ghetto. For a year and a half many of them lived in this building and the adjacent ones. Before the end of the war, on the April 15, 1945, 423 of those still alive were set free and allowed to leave with the buses of the Swedish Red Cross to Sweden.

Beginnend mit dem 5. Oktober1943 wurden an fünfhundert Juden, die nach der dramatischen Flucht ihrer Brüder und Schwestern nach Schweden in Dänemark geblieben waren, nach und nach in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Anderthalb Jahre lebten dann viele von ihnen in diesem wie auch in den Nachbargebäuden. Vor Kriegsende, am 15. April 1945, wurden 423 noch Lebende freigelassen. Sie reisten dann mit Bussen des Schwedischen Roten Kreuzes nach Schweden ab.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.