Nové knihy

květen 2003

květen 2003 - Knižní novinka: Erica Fischer: Aimée&Jaguar

Berlín 1942. Spořádaná německá manželka a matka se seznámí s jednadvacetiletou Felicí a je z toho láska na první pohled. Jejich vztah ještě posílí nebezpečné tajemství - Felice je Židovka. Jejich štěstí však netrvá dlouho. 21. srpna 1944 je Felice zatčena a deportována. Autorka knihy Erica Fischer si dala od osmdesátileté Lilly převyprávět její příběh a zpracovala ho formou poutavého dokumentu. Po vydání knihy roku 1994 se přihlásili další doboví svědci, a tak mohly být k již existujícímu vydání připojeny další materiály, které příběh Aimée a Jaguára ještě více oživily. Díky filmovému zpracování Maxe Färberböcka se příběh stal známým po celém světě.

  • Fischer, Erika. Aimée&Jaguar. Praha: One Woman Press, 2003, s. 318.

.

květen 2003 - Knižní novinka: R. Gellately: Kdo podporoval Hitlera

Studie mezinárodně uznávaného historika přináší odpověď na otázku, do jaké míry věděli řadoví němečtí občané o zvůli nacistického režimu. Na základě důkladného studia dosud nevyužitých archivních materiálů (včetně udavačských dopisů) a zapojení řady nových analytických metod (například při zpracování dobového tisku) autor vyvrací po léta opakovaný mýtus, že německá veřejnost o dění ve státě vlivem účinné propagandy tušila jen velmi málo, a dochází k překvapivému závěru, že nacisté jednali se souhlasem tehdejší společnosti.

  • Gellately, Robert. Kdo podporoval Hitlera. Praha: Prostor, 2003, s. 382.

.

květen 2003 - Knižní novinka: D. Tomášek, M. Moulis: K. H. Frank

Životní dráha karlovarského knihkupce Karl Hermanna Franka není jen vylíčením osudu sudetoněmeckého předáka na jeho cestě k moci, ale i analytickou sondou do dramatické historie předmnichovské první republiky, a především tzv. protektorátu Čechy a Morava. Zkušení autoři literatury faktu sledují život člověka, jenž pod záštitou Hitlera i dalších říšských politiků od svých počátků usiloval o likvidaci českého národa a také ji začal postupně uskutečňovat. Vedle politického vývoje sledují také jeho soukromý život. V závěru pak odhalují lži z publikace Frankova bratra, nedávno vydané v Německu.

  • Moulis, Miloslav; Tomášek, Dušan. K. H. Frank. Praha: Epocha, 2003, s. 444.

.

květen 2003 - Knižní novinka: M. Mareš: Pravicový extremismus a radikalismus v České republice

Kniha rozebírá závažnou společenskou a politickou problematiku. Autor v publikaci nejprve vymezuje pojem pravicový extremismus a zasazuje jej do kontextu soudobého politologického výzkumu. Následně charakterizuje vývoj české ultrapravice do roku 1989. Hlavní část je věnována popisu a analýze pravicového extremismu a radikalismu v ČR v polistopadovém období. V závěru je obsažena krátká úvaha o perspektivách ultrapravice v ČR. Jedná se o doposud nejrozsáhlejší zpracování tématu. Kniha je vhodná pro širší i odbornou veřejnost, lze ji využít rovněž k pedagogickým účelům.

JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (1974) pracuje jako odborný asistent Katedry politologie Fakulty sociálních studií MU a zabývá se výzkumem extremismu, teorií politických stran a analýzou politiky.

  • Mareš, Miroslav. Pravicový extremismus a radikalismus v České republice. Brno: Barrister&Principal, 2003, s. 655.

.

květen 2003 - Knižní novinka: Mark Roseman: Setkání ve vile u jezera. Konference ve Wannsee a konečné řešení židovské otázky

Historická studie analyzuje vývoj nacistické politiky vůči židovskému obyvatelstvu: od represí a zbavení občanských práv, přes jednotlivé akty násilí až po deportace a genocidu, zahájenou v průběhu války na východě. Autor se mimo jiné snaží zodpovědět i tradiční otázku: Proč se vůbec ve Wannsee 20. ledna 1942 konala konference špiček nacistické strany a německého státu, když vyhlazování židovského obyvatelstva bylo již v plném proudu?

  • Roseman, Mark. Setkání ve vile u jezera : konference ve Wannsee a "konečné řešení židovské otázky'. Praha: Dokořán, 2003, s. 174.

.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.