Nové knihy

duben 2003

duben 2003 - Knižní novinka: E. Goldstücker: Vzpomínky 1913 - 1945

Eduard Goldstücker patří k celebritám poválečného Československa. Diplomat, germanista, kafkolog; svědek a protagonista klíčových událostí minulého století se ve svých vzpomínkách vrací do dětství stráveného na Oravě, k době studií v Košicích a Praze, k politické angažovanosti studentů a kulturní atmosféře Prahy ve třicátých letech minulého století. Aktivně se zapojil do dění v levicových studentských spolcích, v komunistické straně i Lize pro lidská práva - a to až do okamžiku, kdy nadešel čas náhlých úmrtí, čas zoufalství a bezcílného čekání. Řešením byla pro manžele Goldstückerovi jedině emigrace.

  • Goldstücker, Eduard. Vzpomínky 1913 - 1945. Praha: G plus G, 2003, s. 152.

duben 2003 - Knižní novinka: A. Lustig: Dům vrácené ozvěny

Román se silně autobiografickými prvky chce být především holdem autorovu otci, který za nacistické okupace českých zemí, v době bezprostředního ohrožení židovské komunity, vede svůj marný boj o záchranu své nejbližší rodiny. Zároveň usiluje v těžkých podmínkách uchovat si hrdost a důstojnou existenci. Současné vydání je upravenou verzí původního Lustigova románu, vydaného v roce 1994.

  • Lustig, Arnošt. Dům vrácené ozvěny. Praha: Hynek, 2003, s. 418.

duben 2003 - Knižní novinka: A. Reiser: Útěk

Životopisná próza pražského rodáka a dnes newyorského univerzitního učitele v oboru chemie. Klidný rodinný i společenský život přervala válka, téměř celá rodina se stala obětí holocaustu. V padesátých letech se autor jako řádný občan a vysokoškolský učitel stal znovu běžencem.

  • Reiser, Arnošt. Útěk. Praha: Academia, 2003, s. 150.

.

duben 2003 - Knižní novinka: K. Pošová: Jsem, protože musím...

Název knihy je citátem z deníku, který si autorka jako čtrnáctiletá psala v koncentračním táboře formou dopisů otci a který je součástí knihy zachycující životní příběh Kateřiny Pošové, v němž se jako v zrcadle odráží většina událostí, jež se odehrály ve střední Evropě od třicátých let minulého století. V životě dospívající dívky sehrál rozhodující úlohu poslední rok války, kdy byla deportována do Osvětimi.

  • Pošová, Kateřina. Jsem, protože musím... Praha: Prostor, 2003, s. 226.

.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.