Zaznamenali jsme v tisku

červen 2002

3. června 2002

České deníky připomněly životní jubileum, které minulý týden oslavil Viktor Fischel: v MF Dnes se spisovatelem hovořila pod názvem Život mezi diplomacií a literaturou Dana Emingerová, jejíž knihu rozhovorů s jubilantem Dva životy. Hovory s Viktorem Fischlem spolu s knihou Milady Kaďůrkové: Setkání s Viktorem Fischlem recenzoval v sobotní MF Dnes(8.6.2002) Josef Chuchma - První gratulace k Fischlovým devadesátimám.

4. června 2002

O předvolebním televizním spotu Národně demokratické strany, v němž Jan Kopal kritizuje kriminalitu, drogy a prostituci a zároveň naznačuje, kdo za těmito jevy stojí, když jeho komentář dokreslují záběry Romů, informovaly Lidové noviny v článku Rasistický klip z televize asi nezmizí. K tématu také Právo - 5. 6. 2002 - Policie chce stíhat extremistu Kopala za předvolební spot.

5. června 2002

Úspěchu se dočkali dva z mnoha žadatelů o navrácení Němci arizovaného majetku: Harry Langer i Karel Schick mají štěstí: domy jejich rodin nezměnily od konce války majitele. (Právo - Vláda vydá dvěma obětem holocaustu zabavené domy; 6. 6.2002 - Dva domy zpět obětem holocaustu; České noviny - Vláda se rozhodla vrátit domy dvěma obětem holocaustu.)

8. června 2002

V sobotní příloze Kultura MF Dnes se Alice Horáčková vrací k diskusím nad knihou Smrt jednoho krika a zamýšlí se, jestli Je Martin Walser antisemita, či jen mediální hráč?. K tématu také MF Dnes 1.6.2002 - Německý spisovatel Martin Walser opět čelí nařčení z antisemitismu.

10. června 2002

O protestech neonacistů proti otevření přepracované putovní výstavy o zločinech wehrmachtu v Lipsku, poprvé na území bývalé NDR, informovala MF Dnes - Dědové byli hrdinové, znělo Lipskem.

10. června 2002

Připomínky výročí tranportů kolínských Židů si povšimly téměř všechny deníky: MF Dnes - Lidé uctili památku tisíce zavražděných Židů; k tématu také rozhovor s H. Greenfieldovou v MF Dnes 8. 6. 2002 - Přežít holocaust prý byla věc náhody.

13. června 2002

Článek MF Dnes nazvaný Nekritizovat Židy. Padne německé tabu? (doplněný přehledem historie tématu Konec idyly a hájení Židů v Německu) přináší pohled Zity Senkové na debatu, která se v Německu rozrpudila kolem nové knihy M. Walsera a výroků J. Karsliho. Na konci článku najdeme shrnutí: Oč ve sporu jde, pojmenoval zatím pouze izraelský psychoanalytik Zevi Rex: 'Němci nikdy neodpustí Židům Osvětim.' K tématu také Hospodářské noviny 10.6.2002 - Německo se pře o "antisemitskou" knihu; Právo 8.6.2002 - Martin Walser kontra Marcel Reich-Ranicki.

13. června 2002

Vydavatelství Univerzity Palackého vydalo knihu polského literárního vědce Michala Glowinského Černé sezony, v níž vzpomíná na své zkušenosti ukrývaného židovského dítěte. (informaci nejdeme v MF Dnes v článku Univerzita vydala asijský cestopis).

13. června 2002

Reportér Reflexu (č. 24) Petr Wolf popsal svou cestu na výstavu Zločiny Wehrmachtu - rozměry vyhlazovací války 1941 - 1944 do Vídně a do dokumentačních středisek v Obersalzbergu a Norimberku.

14. června 2002

V Lidových novinách najdeme informaci o plánovaném letu izraelského astronauta, který s sebou vezme obrázek, na němž ztvárnil svou vizi pohledu z Měsíce na Zemi chlapec Petr Ginz, když byl za války vězněm terezínského ghetta. (Izraelec bere do kosmu kresbu českého chlapce.)

14. června 2002

V rozhovoru pro magazín Lidových novin odpovídá Pavel Tigrid na otázku, zdali věděl o holocaustu: Věděli jsme o tom, ale zdaleka ne v tom rozsahu, jaký vyšel na světlo později. Moje rodina byla totálně vybita. Dvě matky, vlastní i nevlastní, skončily v plynu. Na mě to dopadlo až po návratu. A dodnes si vyčítám, že jsem tu apokalyptickou hrůzu dostatečně a včas nevnímal. Byli jsme mladí kluci, plno holek kolem, dělali jsme práci, která nás bavila... (Pavel Tigrid: Ať jdou starci na chmel.)

18. června 2002

Jak informují Hospodářské noviny, do 8. září mají návštěvníci Moravské galerie v Brně poslední možnost vidět umělecká díla ze sbírky Arthura Feldmanna, která bude v rámci zákona o nápravě křivd holocaustu vrácena restituentům. (Instituce pokračují v navracení židovského majetku; viz. také Právo - Feldmannova sbírka se vrátí dědicům).

18. června 2002

Tři ženy z České republiky obdržely za své otce nebo manžele titul Spravedliví mezi národy: herečka A. Hegerlíková za svého muže Antonína Dvořáka, který společně s J. Seydlem a S. Zvoníčkem ukrýval Karla Körpera. (MF Dnes - Přibyli další spravedliví

20. června 2002

Další titul Spravedliví mezi národy převzala Marie Nehybová z Brna, která před padesáti sedmi lety pomáhala ukrývat čtyři sestry Hauslerovy. (MF Dnes - Titul za záchranu životů dostala po půl století).

24. června 2002

Americký tvůrce Neal Slavin se bude o hlavní cenu přehlídky, Křišťálový glóbus, ucházet s filmem Ohnisko nenávisti popisujícím antisemitismus ve Spojených státech 40. let, informují Hospodářské noviny o MFF v Karlových Varech - Program letošního festivalu kompletní. Jedná se o přepis stejnojmenného a jediného románu dramatika Arthura Millera.

24. června 2002

Příběh židovského malíře z Vysočiny Františka Mořice Nágla, který tvořil i v Terezíně a zemřel v Osvětimi, a úspěšnou snahu obyvatel vesničky Kostelní Myslová o oživení jeho památky přináší týdeník Respekt č. 26 - Nový život Mořice Nágla.

24. června 2002

V rubrice Přelet se Radovan Charvát v Literárních novinách č. 26 vrací k rozbouřeným diskusím kolem knihy Kritikova smrt od Martina Walsera. Na poslední straně přílohy LitN Nové knihy nám Marie Langerová v Knihovniččce přibližuje dvě právě vydané knihy: Universita přežití. Osvětová a kulturní činnost v terezínském ghettu 1941 - 1945 a druhý díl Literatury s hvězdou Davidovou.

26. června 2002

Radovan Charvát v MF Dnes recenzoval Deníky Viktora Klemperera (Paseka 2001): Deníky odrážejí nejen život pod nacistickým jhem, přepady gestapa, políčky, ponižování, hrozby. Jsou i svědectví vnitřního boje asimilovaného Žida o novou životní perspektivu.(Přizpůsobte se nám a budeme vámi pohrdat.)

27. června 2002

Hospodářské noviny informují o záměru místopředsedy slovenské vlády pro lidská práva P. Csáky navrhnout po dohodě se židovskou komunitou na Slovensku způsob odškodnění za arizovaný majetek obětí holocaustu. Experti mezitím vyčíslili současnou hodnotu arizovaného majetku na více než 25 miliard korun a židovský svaz navrhl vyčlenit desetinu této sumy do kompenzačního fondu.

27. června 2002

Lidové noviny si povšimly dvou čerstvě vydaných knih, které jsou věnovány spisovateli Viktoru Fischlovi (Dva životy Dany Emingerové a Setkání s Viktorem Fischlem Milady Kaďůrkové) v článku Všechno ostatní byla literatura... (O knize Dva životy viz též Právo 1. 7. 2002 - Dva životy Viktora Fischla.)

29. června 2002

V plzeňské Staré synagoze ve Smetanových sadech byla otevřena výstava fotografií Radovana Kodery. Pomocí fotografií, dobových předmětů, obrázků dětí z Terezína a pod. líčí atmosféru událostí během holocaustu nejen na Plzeňsku. Výstava Osudy zmizelých potrvá (...) do konce září. (Právo - Výstava Osudy zmizelých dokumentuje hrůzy holocaustu; o projektu také MF Dnes 26.6. 2002 - Výstava připomíná deportace Židů z kraje )

29. června 2002

O starostovi obce Honětice, který se snaží zabránit realitní kanceláři, aby prodala Romům zdejší usedlost, informuje MF Dnes: (...) Lidé by si na takové změny velice těžko zvykali.(...) Se slušnými Romy jsem vždycky vycházel dobře, říká starosta Mrhal. (Starosta Honětic porušil zákon).

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.