Stín šoa nad Evropou

Ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze se 30. ledna 2002 konala prezentace sborníku Stíny šoa nad Evropou. Sborník je produktem série přednášek uspořádaných v letech 2000 a 2001, v nichž 24 autorů referovalo o průběhu a specifikách holocaustu v jednotlivých evropských zemích, konkrétně v Německu, Rakousku, v protektorátu, na Slovensku, v Polsku, Skandinávii, Nizozemsku, Belgii, Lucembursku, Francii, Jugoslávii, Řecku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Rusku, Ukrajině, Bělorusku, Bulharsku, Itálii, Albánii, Rumunsku a Maďarsku. Připojeny jsou též stati o zemích, na jejichž území sice holocaust neprobíhal, ale které se musely s problematikou nacistické genocidy vyrovnávat: Španělsko, Portugalsko, Švýcarsko a Turecko.

Ke sborníku jsou připojeny čtyři dokumenty ilustrující nacistický antisemitismus a konečné řešení židovské otázky.

Pojar, Miloš. Stín šoa nad Evropou. Sborník přednášek z cyklu uvedeného ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze v lednu 2000 až prosinci 2001. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2001, s. 315.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.