Semináře Jak vyučovat o holocaustu

Památník Terezín, 2003

Vážení přátelé,

Vzdělávací oddělení Památníku Terezín si Vás dovoluje touto cestou informovat o semináři Jak vyučovat o holocaustu a v případě Vašeho zájmu i pozvat k účasti na některém ze dvou termínů pro rok 2003: 28. 2. - 2. 3. 2003 a 21. - 23. 3. 2003.

Třídenní semináře Jak vyučovat o holocaustu jsou pořádány již od roku 2000 ve spolupráci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, Muzea romské kultury v Brně, Památníku Terezín a mezinárodní organizace Task Force for Holocaust Education, Research and Remembrance. Semináře jsou akreditovány ministerstvem školství. Dosud jimi prošlo více než 600 českých pedagogů.

Semináře se zabývají problematikou židovství a holocaustu v našich zemích. Program začíná v prostorách Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze přednáškami o dějinách židovského osídlení u nás, prohlídkou Pražského židovského města a workshopy. Poté následuje přesun účastníků do Terezína a zde je osvětlena problematika spojená s holocaustem všeobecně a s historií terezínského ghetta. V rámci programu účastníci poznávají bývalé terezínské ghetto a Malou pevnost, setkají se s pamětníkem přeživším holocaust, absolvují workshopy. Třetí den semináře je věnován holocaustu a zvykům Romů na našem území.

Účastníci obdrží velké množství výukového a dokumentačního materiálu, na závěr pak certifikát lektora - školitele, který je opravňuje předávat získané informace a zkušenosti formou lektorské činnosti dalším učitelům (v rámci školy, regionu...).

Seminář je podstatně dotován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem kultury České republiky, takže vysílající organizace hradí pouze účastnický poplatek do výše 500,- Kč a dopravu z místa bydliště do Prahy a zpět. Ubytování a strava v průběhu semináře je zahrnuta v ceně.

Semináře Jak vyučovat o holocaustu jsou semináři základními a Ti pedagogové, kteří se jich zúčastní, mají pak možnost se přihlásit i na další stupně seminářů s problematikou holocaustu, metodiky výuky holocaustu, boje proti rasismu a interkulturního vzdělávání, které Památník Terezín spolu s výše uvedenými institucemi pořádá jak v Terezíně, tak v zahraničí.

Vzhledem k blízkosti vypsaných termínů je třeba se rozhodnout rychle a do 25. ledna 2003 odeslat přihlášku do Památníku Terezín.

Na spolupráci se těší

Vzdělávací oddělení, Památník Terezín

V Terezíně 29. listopadu 2002

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.