Historie nacistických koncentračních táborů

Centrum pro výzkum antisemitismu v Berlíně hledá české spolupracovníky

Po skončení druhé světové války spojenci objevili stovky a tisíce koncentračních táborů s desetitisíci mrtvých a umírajících vězňů, židů, politických odpůrců, Sintů a Romů, homosexuálů, asociálních živlů, Svědků Jehovových a všech nacistickému režimu nepohodlných lidí. Byly to beze sporu právě koncentrační tábory, které se zapsaly do kolektivní paměti jako jedna z největších zrůdností lidských dějin. Jejich celkovému popisu se přitom historiografie nevěnovala: po obsáhlém encyklopedickém seznamu vydaném Červeným křížem v Arolsenu International Tracing System, Verzeichnis der Haftstätten unter dem Reichsführer-SS (1933-1945). Arolsen: Internationaler Suchdienst, 1948.."}. vznikla až o čtyřicet let později příručka Gudrun Schwarzové. Schwarz, Gudrun. Die nationalsozialistischen Lager. Frankfurt/Main: Fischer, 1990, s. 326.."}.

Pro Československo tvoří výjimku publikace Tábory utrpení a smrti vzniklá v šedesátých letech, kde jsou zaznamenány jak všechny tábory na území ČSR, tak jejich krátká historie. Bubeníčková, Růžena; Kubátová, Ludmila; Malá, Irena. Tábory utrpení a smrti. Praha: Svoboda, 1969, s. 489.."}.

Přitom kdo se chtěl například dozvědět něco o některém ze 116 pobočních táborů Gross-Rosenu, neměl k dispozici seriózní příručku, z níž by mohl čerpat informace.

Proto vznikl při berlínském Centru pro výzkum antisemitismu (Zentrum für Antisemitismusforschung, Technische Universität, ZfA) projekt Historie nacistických koncentračních táborů, pod vedením jeho ředitele prof. dr. Wolfganga Benze a ředitelky památníku Dachau dr. Barbary Distelové. Projekt si klade za úkol iniciovat a vést přípravu řady publikací, které by encyklopedickým způsobem v několikastránkovém rozsahu objasnily historii každého tábora. Délka příspěvku se bude lišit podle množství vězňů a trvání tábora: tak se například počítá s cca 100 stránkami pro historii základního tábora Osvětimi a přibližně 15 stránkami pro pobočný tábor Flossenbürgu Richard v Litoměřicích. V první fázi projektu jde především o zpracování historie táborů, které stály pod správou Hlavního úřadu hospodářství a správy SS, Wirtschaftsverwaltunghauptamt, WVHA. Tento úřad spravoval velké tábory jako Osvětim a Dachau i stovky jejich pobočných táborů.

Snažíme se v rámci tohoto projektu oslovit specialisty na jednotlivé tábory; může jít též o studenty, kteří připravují či připravili o diplomovou nebo disertační práci, či autory výstavy zabývající se některým z táborů na českém území. V České republice se jedná o pobočné tábory Flossenbürgu, Gross-Rosenu, Osvětimi a Ravensbrücku (řazeno podle počtu táborů). Příspěvek by měl popsat datum a důvody pro zřízení tábora, odkud a kolik přicházelo vězňů, podmínky v táboře, zahrnovat údaje veliteli a dozorcích, o práci, kterou vězňové byli nuceni vykonávat, o kulturních a/nebo odbojových aktivitách vězňů, o osvobození tábora a o poválečném osudu tohoto místa. Jde o vědecké publikace, které by ale stylově měly být přístupné i laickému čtenáři.

Výsledky jsou publikovány dvojím způsobem:

 • u berlínského nakladatelství Metropol, kde už mezitím vyšly naše první dva svazky Terror ohne System. Die ersten Konzentrationslager im Nationalsozialismus. Berlin: Metropol, 2001, s. 310., Herrschaft und Gewalt. Frühe Konzentrationslager 1933-1939. Berlin: Metropol, 202, s. 295.."}, ..

 • Po dokončení projektu vyjde kompletní řada u renomovaného nakladatelství Beck v Mnichově.

, ..

 • Po dokončení projektu vyjde kompletní řada u renomovaného nakladatelství Beck v Mnichově.

 • Vyzýváme proto všechny, kteří by mohli a chtěli napsat příspěvek o některém z táborů, které stály na českém území, aby se přihlásili na uvedenou adresu:

  Dr. Angelika Königseder (vedoucí projektu)

  Zentrum für Antisemitismusforschung

  Technische Universität Berlin

  Ernst-Reuter-Platz 7

  10587 Berlin

  Německo

  koenig@zfa.kgw.tu-berlin.de

  Anna Hájková je k zastižení pod ahajkova@zfa.kgw.tu-berlin.de a jako jediná v projektu komunikuje česky.

  Facebook skupina
  Kontakt: education@terezinstudies.cz
  CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
  Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
  Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
  Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
  Nux s.r.o.