Aktuality

září 2002

7. - 12. září 2002

V Legionářském domě v Uhříněvsi byla otevřena výstava u příležitosti šedesátého výročí transportu Bg z Prahy do Terezína. Tímto transportem byli 12. září 1942 do Terezína odvezeni také Židé z Uhříněvsi. Výstavu organizoval Úřad městské části Praha 22-Uhříněvsi ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea v Praze a Městským Mudrňkovým vlastivědným muzeem v Říčanech.

14. září 2002

Na pražském ostrově Štvanice se koná protirasistický happening MUSIC BEATS LOCAL NAZI, který je volným pokračováním kampaně Be Kind to Your Local Nazi. Podrobnosti na www.musicbeats.cz.

17. - 29. září 2002

V Městském kulturním středisku v Klatovech jsou otevřeny tři výstavy, které pojí téma holocaustu. Jedná se o putovní výstavu Anna Franková - odkaz pro současnost, kterou vytvořila Nadace Anny Frankové v Amsterdamu, a o nově vytvořenou doprovodnou výstavu Příběh dětí - kresby dětí z terezínského ghetta, kterou připravilo Židovské muzeum v Praze za finanční podpory Nadace Anny Frankové. Tato výstava, mapující na čtyřech panelech osud Židů v Protektorátu Čechy a Morava, a to pohledem malých dětí, by měla v budoucnu doprovázet výstavu o Anně Frankové. Její úvodní panel stručně pojednává o historii sbírky dětských kreseb z Terezína, která je svým rozsahem světovým unikátem, a životním osudu pedagožky Friedl Dicker-Brandeisové, pod jejímž vedením většina těchto kreseb vznikla. Třetí výstavou je 12 panelů z projektu Zmizelí sousedé. Výstava potrvá v Klatovech do 29. září a je otevřena včetně víkendů. Zájemce o prohlídku provedou po výstavě průvodci z řad studentů a studentek místního gymnázia a střední průmyslové školy.

září 2002

Památník Terezín je od září opět otevřen pro veřejnost, velká část jeho prostor však stále zůstává nepřístupná.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.