Strom terezínských dětí

Vzorová hodina

Hodina následuje po semináři v Památníku Terezín.

Postup:

  • Připomenout historii stromu terezínských dětí.

  • Na zdi je připevněný velký papírový strom. Děti jsou vyzvány k napsání svých vytoužených věcí a hodnot, toho, co by chtěly v životě získat či co mají, na lístečky, které následovně připevní na strom.

  • Na základě znalostí získaných během semináře v Terezíně a s pomocí studijních materiálů o terezínském ghettu porovnají možnosti dosažení určitých hodnot v současnosti právě s dobou terezínského ghetta a dětí v něm.

Domácí úkol:

Děti se vcítí do role jednoho z těchto dětí a zkusí vytvořit jeho životní příběh. Přečíst na následující hodině.

Tato vzorová hodina vznikla jako výsledek práce učitelů v rámci workshopu Jak učit o holocaustu v Terezíně.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.