Giftpilz

Vzorová hodina

Postup:

Skupinová práce

1. krok - samostatná práce ve skupinách

Každá skupina obdrží komentovaný obrázek z antisemitské čítanky Der Giftpilz.

Studenti by měli během své samostatné práce nalézt odpovědi na následující otázky:

  • Jak podle nacistů Židé vypadají?

  • Které vlastnosti jim přisuzují?

  • Z kterých činů je nacisté obviňují?

  • Jaké chování je podle nacistů pro Židy typické?

2. krok - student (pracující s úryvky z knihy Der Giftpilz) zodpoví dané otázky

3. krok - práce s fotografiemi

Učitel má připravené fotografie skutečných Židů (významných osobností kulturního, společenského a vědeckého života - např. K. Poláčka, A. Einsteina, F. Kafky...). Studenti konfrontují fotografie s obrázky a popisy, se kterými předtím pracovali. Z této konfrontace by měla vyplynout nesmyslnost a obludnost antisemitské propagandy

Tato vzorová hodina vznikla jako výsledek práce učitelů v rámci workshopu Jak učit o holocaustu v Terezíně.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.