Obviňování Židů z manipulace médii

Média dnes patří mezi nejdůležitější komunikační portály a zdroje informací, které mají dominantní vliv na veřejné mínění V rámci antisemitských teorií o světovém židovském spiknutí hrají sdělovací prostředky také velice důležitou roli. Podle antisemitů jsou média manipulována Židy, kteří je ve své touze po ovládání jiných národů mají využívat k ovlivňování veřejnosti ve svůj prospěch. Manipulovaní nemají rozeznat manipulaci, nepravdivost nebo prožidovská tendence zobrazovaných informací jim má zůstat skryta. Pravou podstatu a pravdu pak odhalují antisemité. Z tohoto důvodu čelí média kritice, že je jakýkoliv kritický hlas vůči Židům záměrně umlčován nebo nezveřejňován.

Vznik a historický vývoj pojmu

S rozvojem mediální sféry byla teorie o židovské snaze ovládnout jiné rozšířena i na ni. Základním argumentem tohoto názoru je teze, že média a produkce informací jsou v této společnosti ovládány Židy, kteří jsou na významných pozicích a ovládají 'Systém'. Systém znamená mezi antisemity jakési konspirační označení společenského a politického zřízení, k němuž mají opoziční a nesouhlasné stanovisko. Média, policie, státní správa atd. jsou infikováni židovskou propagandou, která je ovládá.

Mnozí lidé tedy podle nich podporují Systém, aniž by věděli, že jsou manipulováni. Média mají vytvářet aktualizační linky na koncentrační tábory, holocaust, Adolfa Hitlera apod., a napojovat tak jejich významy na současné problémy. Ve skutečnosti se takto antisemité a jejich sympatizanti snaží oddělit antisemitismus např. nacistického Německa od současného neonacismu. Proto kritizují televizní vysílání, články v tisku, ale i různá muzea, památníky a knižní produkci zaměřenou na holocaust, které mají připomínat a upozorňovat na projevy xenofobie a rasismu v minulosti.

Antisemité a neonacisté pak vystupují jako hnutí slušných lidi, co se nebojí říci pravdu a vyslovit se proti Systému. S využitím argumentačního rámce my vs. Oni si antisemité i neonacisté osobují roli slušných lidí odhalujících pravdu, jejichž práva jsou soustavně porušována (zákazem jejich tiskovin nebo shromáždění).

Jak již bylo zmíněno, Židé mají prý vrozenou touhu po nadvládě. K naplnění této touhy mají využívat i holocaust (viz Obviňování Židů z manipulace holocaustem). Právo shromažďování a svobody projevu je nám odňato právem Žida na pocit zadostiučení.

Používání pojmu v současnosti

Jedním z dokladů židovské manipulace s médii má být podle antisemitů mediální pozornost věnovaná tzv. kalendáři židovské paměti. Kalendář pamětihodných dní podle nich vytváří Židé a propagují jej v médiích. Dochází tak k vytvoření významové linky mezi dny kalendáře a holocaustem. Výročí jsou pak podle antisemitů uměle medializovaná. Tato argumentace slouží organizovaným a aktivním neonacistům také ke kritice státních úřadů v souvislosti se zákazy jejich akcí. Každé datum, kdy bychom se chtěli sejít, je účelově označeno jako propojené s historií holocaustu a shromáždění úředně nebo policejně zakázáno. Obvykle však sami na tyto významné dny své demonstrace a pochody navazují. Neonacisté tedy relativizují historická fakta a navíc problematizují možnost státních orgánů posoudit, zda je nějaká akce neonacistická ještě předtím, než proběhne.

Podobně jako v ostatních projevech antisemitismu se neonacisté a antisemité snaží celkově popřít pravdivost informací šířených médii a přesvědčit čtenáře o tom, že pouze oni poskytují odhalují skutečnost.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.