Obvinění Židů z ovlivňování a manipulace

Židé jsou v antisemitských textech často obviňováni z ovlivňování nebo manipulace osob nebo událostí. Hlavním cílem těchto snah je prosazení vlastních zájmů a ovládnutí světa Židy a podrobení si všech ostatních kultur. Při obvinění z ovlivňování má docházet jen k částečnému vlivu Židů na průběh událostí, například tím, že se Židům podaří nějaké téma zviditelnit (a nějaká potlačit) díky médiím nebo politikům. Při manipulaci mají mít Židé absolutní kontrolu nad průběhem manipulace a manipulovaná osoba si nemá uvědomovat, že je sní manipulováno.

Obecně jsou Židé obviňováni z ovlivňování současného i historického společenského dění, např. politiky, kultury. K tomu jim mají posloužit různé historické události a fakta, popř. média a jiné sdělovací prostředky. Pomáhat jim mají také významně postavení Židé a jejich sympatizanté. Těmito výklady skrz média, informační technologie a vědecké společnosti mají Židé manipulovat veřejnost tak, aby přijala jejich výkladovou strukturu a porozuměla danému problému tak, jak Židé chtějí.

V případě obvinění z ovlivňování jde většinou o popis stavu nebo procesu, ve kterém se měli Židé snažit ovlivňovat společnost, rozhodování důležitých osob i obyčejných občanů tak, aby všichni jednali k prospěchu a zájmu Židů, židovské komunity, židovského státu Izrael. Jde tedy o konkrétní ovlivňování historického vývoje, ovlivňování politiky nebo kultury. Patří sem také obvinění z toho, že Židé a politická reprezentace Izraele se podíleli na zinscenování, průběhu teroristických útoků 11. září 2001 a na ovlivňování postoje USA.

Je nutné si uvědomit, že se jedná o antisemitskou interpretaci chování Židů a lidí takto označených. Jde tedy o antisemity vykonstruované teze, jež jsou účelově vysvětlovány tak, aby v jejich pozadí stáli Židé nebo jejich okolnosti Židé ovlivňovali, a to s cílem nastolit židovskou supervládu.

K světovládnému cíli má Židům pomoci politika a lidé ve funkcích politiků, kteří ovlivňují veřejné mínění. Současná liberální demokracie je pak pro antisemity stejně totalitní, jako např. režim komunistické strany před rokem 1989. Vzniká tak paranoidní představa, že na všech důležitých postech v politice a ve společnosti figurují Židé, kteří jsou organizovaní a spolupracují za účelem manipulovat a ovlivňovat politiku v židovském zájmu.

Podobně mají Židé ovlivňovat kulturní dění s cílem prosadit svá hodnotová, kritická a estetická měřítka ve většinové společnosti a ovlivnit její fungování už v samotném kulturním základu. Židé tak podle antisemitů mají ničit hodnoty křesťanské západní společnosti cizorodými prvky, ať už je to podpora multikulturalismu, hodnotového pluralismu, náboženské tolerance, ideologie genderu a sexuální svobody atd.

Obvinění z ovlivňování historického vývoje představuje doslova prototyp antisemitské argumentace, ve které jsou Židé vždy v pozadí nějaké historické události, kterou celou zinscenovali nebo zasáhli do jejího průběhu tak, aby vyhovovala jejich záměrům. Tajemný příběh židovského ovlivňování historie a skutečnou pravdu pak antisemité odhalují a usilují tak o prosazení vlastní interpretace historie, která se neshoduje s většinovým vnímáním historických událostí. Všechny historické události mají mít skrytý důvod, jímž je prosazení židovských zájmů.

Manipulace oproti ovlivňování působí jaksi komplexněji, Židé mají manipulovat osoby nebo společnosti bez jejich vědomého zpozorování této skutečnosti. Židé tedy nemají vystupovat veřejně, jako v mnohých předchozích případech, ale k jejich odhalení opět dochází až antisemity. V souladu s rozšířenými teoriemi židovského spiknutí mají tedy média v protižidovské argumentaci velký vliv. Podle antisemitů jsou média manipulována Židy nebo židozednáři (viz Svobodní zednáři, židozednáři), kteří je ve své touze po ovládání jiných národů mají využívat k manipulaci ve svůj prospěch.

Antisemitům jde v jejich argumentaci nejvíce o sebepotvrzení, o položení vlastních hodnot jako standardů pro celou společnost. Vůči ní v opozici kreslí univerzálního nepřítele, tedy Židy. V případě obvinění Židů z manipulace náboženstvím tento aspekt vyplyne najevo velmi snadno. Základním argumentem je teze o tom, že Židé ovlivňují náboženstvím, tedy křesťanstvím a islámem (jež pocházející z judaistických kořenů, sdílejí některé kanonické texty a proroky) celou společnost.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.