Antisemitismus ve druhé polovině 20. století

Historická zkušenost holocaustu/šoa a druhé světové války znamenala pro dějiny Evropy i celého světa stejně jako pro osudy milionů jednotlivých rodin a lidí obrovskou ránu, která se stala součástí jejich dalších životů. Ti, kteří nacistické běsnění přežili, postrádali většinu svých příbuzných, blízkých, své domovy i zázemí. Nemohli plynule navázat na své předválečné životy a museli často velice tvrdě pracovat, aby mohli pokračovat ve studiu, práci i rodinném životě. Na druhou stranu jejich válečná zkušenost nebyla ve společnosti zásadně reflektována, nebyli uznáváni jako oběti. Většinou převádala snaha na hrůzy koncentračních táborů a plynových komor zapomenout. A ačkoli se holocaust jevil jako vrchol protižidovské nenávisti, během následujících několika let se v evropských společnostech opět začaly projevy antisemitismu objevovat.

Popírání holocaustu

Na západ od našich hranic a ve Spojených státech se oficiální odmítnutí projevů antisemitismu po holocaustu/šoa odrazilo na transformaci tradičních protižidovských přesudků v revizi historických fakt. O co se pokouší tzv. historický revizionismus, jaké jsou pohnutky a motivace jaho zastánců?

více…

Antisemitismus v zemích tzv. Východního bloku

Poválečný vývoj v zemích, které spadaly po druhé světové válce do sféry vlivu Sovětského svazu, se do značné míry odlišoval od dění na Západě. V jakých podmínkách zde Židé po osvobození z koncentračních táborů žili?

více…

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.