Dějiny holocaustu

Holocaust, hebrejsky šoa, patří k nejhrůznějším událostem v lidských dějinách. Myšlenka na technické a státní byrokracií posvěcené vraždění tisíců nevinných lidí se rodila za specifických podmínek stejně jako vytváření a průběh celého vyhlazovacího systému.

Zde najdete stručné texty o vývoji a průběhu holocaustu i o jeho jednotlivých fenoménech.