Ignacia Wachtlová

Narozena 23. 04. 1890
Poslední bydliště před deportací: Praha II
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha II, Příčná 3
Transport AAs, č. 770 (20. 07. 1942, Praha -> Terezín)
Transport AAy, č. 901 (28. 07. 1942, Terezín -> Baranoviči)
Zahynula

související dokumenty

vztahující se osoby

Eva Wachtlová – je dítětem
Narozena 22. 04. 1927.
Zahynula.
Ota Wachtl – je dítětem
Narozen 08. 03. 1929.
Zahynul.
Pavel Lederer – příbuzný(á)
Narozen 15. 01. 1906.
Zahynul.
Anna Neubauerová – příbuzný(á)
Narozena 28. 06. 1883.
Zahynula.
Greta Neubauerová – příbuzný(á)
Narozena 04. 04. 1911.
Zahynula.
Magda Ledererová – příbuzný(á)
Narozena 04. 04. 1911.
Zahynula.
Emil Wachtl – manžel(ka)
Narozen 16. 07. 1880.
Zahynul.

historický kontext

AAs (20. 07. 1942, Praha -> Terezín)
celkem deportováno osob: 1000
zahynulo: 965
přežilo: 35
Více
AAy (28. 07. 1942, Terezín -> Baranoviči)
celkem deportováno osob: 1867
zahynulo: 1830
přežilo: 37
Více
Praha
První nepřímé zmínky o židovském osídlení Prahy pochází již z 10. století. Od středověku do roku 1848 bylo pražské židovské obyvatelstvo povinně soustředěno v Židovském městě, největším středoevropském ghettu. V letech 1896-1911 byla velká část židovského města zbořena. V roce 1930 žilo v Praze 35 450 Židů, většina z nich zemřela v nacistických koncentračních táborech.
Více
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více
Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.