Pavel Lederer

Narozen 15. 01. 1906
Poslední bydliště před deportací: Praha I
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha I, Havelská 11
Transport J, č. 869 (04. 12. 1941, Praha -> Terezín)
Transport Ds, č. 2017 (18. 12. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynul

související dokumenty

vztahující se osoby

Magda Ledererová – manžel(ka)
Narozena 04. 04. 1911.
Zahynula.
Anna Neubauerová – příbuzný(á)
Narozena 28. 06. 1883.
Zahynula.
Greta Neubauerová – příbuzný(á)
Narozena 04. 04. 1911.
Zahynula.
Emil Wachtl – příbuzný(á)
Narozen 16. 07. 1880.
Zahynul.
Eva Wachtlová – příbuzný(á)
Narozena 22. 04. 1927.
Zahynula.
Ota Wachtl – příbuzný(á)
Narozen 08. 03. 1929.
Zahynul.
Ignacia Wachtlová – příbuzný(á)
Narozena 23. 04. 1890.
Zahynula.

historický kontext

J (04. 12. 1941, Praha -> Terezín)
celkem deportováno osob: 1000
zahynulo: 755
přežilo: 245
Více
Ds (18. 12. 1943, Terezín -> Osvětim)
celkem deportováno osob: 2503
zahynulo: 2015
přežilo: 488
Více
Praha
První nepřímé zmínky o židovském osídlení Prahy pochází již z 10. století. Od středověku do roku 1848 bylo pražské židovské obyvatelstvo povinně soustředěno v Židovském městě, největším středoevropském ghettu. V letech 1896-1911 byla velká část židovského města zbořena. V roce 1930 žilo v Praze 35 450 Židů, většina z nich zemřela v nacistických koncentračních táborech.
Více
Terezín
Město bylo založeno na konci 18. století jako vojenská pevnost a nazváno po císařovně Marii Terezii. V listopadu 1941 v něm bylo zřízeno ghetto pro Židy z českých zemí, z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a z dalších okupovaných zemí. Přímo v Terezíně zahynulo přes 30 tisíc vězňů, dalších téměr 90 tisíc bylo odtud posláno do vyhlazovacích táborů na východě.
Více
Osvětim
Největší nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor vybavený plynovými komorami, do něhož směřovaly transporty z celé Evropy.
Více
Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.