Jak citovat a reprodukovat informace a dokumenty z Databáze obětí

CITOVÁNÍ ZDROJE INFORMACÍ

Při využití informací získaných prostřednictvím Databáze obětí holocaustu na portálu holocaust.cz je nezbytné korektně citovat jejich zdroj v následujícím znění: 

  • Databáze obětí holocaustu [online zdroj]. Praha : Institut Terezínské iniciativy, c2007-2016 [cit. 2016-01-01]1. Dostupný z WWW: www.holocaust.cz.
     

Celé znění citace je možné zkopírovat, je nutné změnit datum získání informace - [cit. 2016-01-01].

PRÁVA K PUBLIKACI

V Databázi obětí a dokumentů můžete narazit na dva typy dokumentů podle jejich fyzického vlastníka (informace o původu dokumentu naleznete vždy v pravém sloupci – u každého dokumentu zvlášť):


Pro každý z uvedených typů je uplatňován jiný způsob pro získání publikačních práv.

Archivy

holo_help_dok_na.jpg

Při využití dokumentů digitalizovaných v českých archivech je pro zajištění práv k publikaci nutné kontaktovat přímo příslušný archiv, vzhledem k aktuálně dostupným materiálům Národní archiv v Praze. V žádosti je třeba uvést celou citaci archivního dokumentu tak, jak jí najdete v pravém sloupci u každého dokumentu sbírky. Dokumenty jsou stále ve vlastnictví Národního archivu, Institut Terezínské iniciativy vlastní pouze jejich digitální kopie. Při využití digitálních kopií je tedy nutno uvést rovněž následující licenční větu:

„Dokument(y) byl(y) digitalizován(y) Institutem Terezínské iniciativy v rámci projektu Terezínské album.“ Budeme rádi, když nás o jejich využití budete také informovat na náš email database@terezinstudies.cz.

 

Soukromí dárci

holo_help_dok_soukr.jpg

Dokumenty pocházející od soukromých dárců jsou určeny pouze pro prohlížení, Institut Terezínské iniciativy nemá oprávnění poskytovat práva k jejich publikaci třetí straně. Vzhledem k ochraně osobních údajů neposkytujeme ani kontakty na soukromé dárce. Pokud je dárcem jiné muzeum nebo instituce, doporučujeme, jako v předchozích případech, kontaktovat přímo dotyčnou instituci.

Poznámky

1:

Doplňte dle aktuálního data získání informace.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.