Prameny a struktura Databáze obětí

Výchozím pramenem pro Databázi obětí jsou Terezínské pamětní knihy, které databáze rozšiřuje a doplňuje. Databáze obětí obsahuje stručné údaje o všech vězních terezínského ghetta deportovaných nejen z českých zemí, ale i z Německa, z Rakouska, z Nizozemí, z Dánska, ze Slovenska a také těch, kteří do Terezína přišli s pochody smrti  a tzv. evakuačními transporty v zimě a na jaře roku 1945. Dále zde můžeme najít informace o lidech, kteří byli z českých zemí deportováni přímo do , Osvětimi, Minsku a Ujazdówa. K jednotlivým osobám jsou postupně doplňovány archivní dokumenty získávané dvěma základními způsoby - soustavnou prací v českých archivech a soukromými dary jednotlivců.

Prameny

Terezínské pamětní knihy a navazující Databáze obětí jsou syntézou několika informačních zdrojů:
Základním zdrojem Terezínských pamětních knih je kartotéka v současnosti uložená v pražském archivu Federace židovských obcí v České republice. Samotná tato kartotéka se skládá z několika zdrojů a byla vybudována v prvních poválečných letech evidenčním oddělením Rady židovských náboženských obcí v Čechách a na Moravě. Ústřední kartotéku doplňuje řada pomocných kartoték, jejichž základem jsou následující prameny:

 • Zachráněné listiny a spisový materiál židovské Rady straších v Praze

 • Transportní listiny

 • Materiály Vystěhovaleckého úřadu Ústředny pro židovské vystěhovalectví

Mezi další prameny Databáze obětí patří:

 • ​Kniha Terezín – Ghetto vydaná v roce 1945 repatriačním odborem Ministerstva ochrany práce a sociální péče Československé republiky obsahující seznamy v Terezíně osvobozených vězňů

 • Seznamy vězňů, kteří v Terezíně zahynuli, nebo byli deportováni dále do vyhlazovacích táborů, zpracované v letech 1968–1972 Židovským výborem pro Terezín

 • Transportní listiny do ghetta Terezín z území Protektorátu Čechy a Morava (originály i po válce doplňované kopie)

 • Transportní listiny z Terezína

 • Původní kartotéka ghetta Terezín

 • Kartotéka osob deportovaných do ghetta Terezín sestavená repatriačním odborem Ministerstva ochrany práce a sociální péče Československé republiky

 • Kartotéka zemřelých v ghettu Terezín

 • Kartotéka zpopelněných v ghettu Terezín

 • Kartotéka osob osvobozených v dalších koncentračních táborech

​Databázové rozšíření umožňuje Terezínskou pamětní knihu doplňovat, upřesňovat údaje a předložit uživateli takové množství dokumentů, které by bylo v tištěné formě nemyslitelné.

Struktura

Databáze obětí, která obsahuje přibližně 170 000 záznamů, je rozdělena na dvě části: veřejnou a neveřejnou. Neveřejná část obsahuje navíc údaje o přeživších, které nejsou z důvodu ochrany osobních údajů zveřejněny v on-line verzi databáze, a také o lidech, jejichž osud je neznámý. Dokumenty, které jsou získávány v rámci projektu Terezínské album, jsou postupně přidávány do obou částí databáze - v on-line databázi si je mohou zájemci prohlédnout na webu holocaust.cz.

Údaje a dokumenty, které obsahuje neveřejná část databáze, jsou poskytovány na dotaz: database@terezinstudies.cz, holocaust@jewishmuseum.cz.
 

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.