Místo, které dává umučeným symbolický hrob

Slavnostní otevření památníku obětem holocaustu v Liberci

10. listopadu 1938 byla v Liberci při tzv. křišťálové noci vypálena a zničena neorenesanční synagoga. Zdejší židovský hřbitov byl úředně uzavřen. Během druhé světové války a následného komunistického režimu spolu s obřadní síní vystavěnou v roce 1900, márnicí a domkem správce hřbitova chátral. Obřadní síň sloužila jako sklad kávy. Po roce 1989 byl hřbitovní komplex vrácen Židovské obci Liberec, která ze svých omezených prostředků zajistila nejnutnější opravy budov.

Židovský hřbitov s obřadní síní.

Až sedmdesát let po křišťálové noci, šedesát tři let po skončení války, během níž byla zavražděna většina židovského obyvatelstva Evropy, se podařilo představit veřejnosti památník obětem holocaustu pocházejícím z Liberce. Celý vnitřní prostor obřadní síně je upraven jako místnost, v níž se prolínají osudy jednotlivých lidí, kteří kvůli svému židovskému původu museli opustit své liberecké domovy. Z více než šestnácti set židovských obyvatel Liberce holocaust přežilo pouze 37 osob.

Interiér památníku, strop a stěna.

Vítězný návrh studenta architektury liberecké Technické university Štěpána Gudeva propojuje světelnými paprsky strop a stěny s místy, nacistickými koncentračními tábory a ghetty, do kterých směřovaly transporty odvážející židovské obyvatele Liberce. Jména obětí jsou pak umístěna na stěnách nad názvy táborů a také dole ve schránkách obsahujících svitky, na kterých jsou ručně zapsána. Jeden ze světelných pruhů vedoucích ze stropu je modré barvy a symbolizuje cestu části zdejších Židů do Izraele. Původní podlaha je zachována ve zlomku, který opatřen skleněnou vitrínou, na přední stěně budovy je restaurována část původního obložení.

Interiér památníku, jména, tábory a schránky.

Podle slov předsedy liberecké židovské obce Michala Hrona je památník místem, které dává umučeným symbolický hrob, ale měl by nadále sloužit také k nejrůznějším společenským, vzdělávacím a kulturním účelům. Součástí prostoru jsou také dva počítače, na nichž budou v budoucnu k dispozici informace o historii židovské komunity a jednotlivých obětech holocaustu v Liberci.

Interiér památníku.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.