Databáze obětí holocaustu

V současnosti ve výzkumných institucích a památnících po celém světě existuje celá řada databází obětí holocaustu, většina z nich však není přístupná na Internetu. V následujícím seznamu uvádíme pouze ty, v nichž je možné přímo prostřednictvím Internetu vyhledávat.

Institut Terezínské iniciativy vytvořil, spravuje a doplňuje databázi terezínských vězňů a dalších pronásledovaných židovských obyvatel českých zemí, která dosud není přístupná na Internetu. S případnými dotazy je však možné se obracet na emailovou adresu database@terezinstudies.cz.

The Central Database of Shoah Victims' Names

Centrální databáze Památníku holocaustu v Jeruzalémě Jad Vašem - obsahuje 2 až 3 milióny záznamů.

In Memoriam

Databáze obětí deportací z Nizozemí, původně publikovaná jako pamětní kniha. Lze vyhledávat podle různých kritérií.

Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes

Databáze zavražděných rakouských Židů. Lze vyhledávat pouze podle příjmení a daného jména.

Muzeum Auschwitz-Birkenau: Księgi Zgonów

Databáze z osvětimských knih zemřelých vězňů obsahuje údaje o těch vězních, kteří byli v Osvětimi registrováni a kteří zemřeli v letech 1941 - 1943. Neobsahuje však údaje o naprosté většině osvětimských obětí, které byly bezprostředně po příjezdu do tábora zavražděny v plynových komorách bez toho, aby bylo v táboře registrovány. V polštině.

JewishGen's Holocaust Database

Databáze na internetových stránkách věnovaných židovské genealogii složená z řady menších pramenů. Lze vyhledávat pouze podle příjmení, podle místa, nebo fulltextovým vyhledáváním.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.