Pohřebiště ve Slavkově

V souvislosti se stavbou obchodního domu v areálu bývalého cukrovaru ve Slavkově u Brna bylo objeveno staré židovské pohřebiště. Místo navštívil vrchní rabín E. K. Sidon spolu se zástupci mezinárodní rabínské organizace Atra kadiša a jednoznačně se shodli na tom, že se jedná o židovské hroby. Rabinát vydal 12. 8. prohlášení, v němž vyjádřil znepokojení nad situací a s okamžitou platností požadoval zastavení dalších prací a návrat pohřebiště do původního stavu, včetně pietního uložení vyzvednutých ostatků. Slavkovský starosta poté (19. 8.) řekl, že město je tyto prostory připraveno upravit a dát jim pietní podobu. Za těchto podmínek by rabinát s další výstavbou ve Slavkově souhlasil. V praxi to znamená zakrýt pohřebiště betonovým sarkofágem tak, aby se ostatky nijak nepoškodily. K takovému řešení se přistoupilo i roku 2000 v Praze ve Vladislavově ulici, kde byl při stavbě podzemních garáží pro Českou pojišťovnu nalezen středověký židovský hřbitov.

Klíčová slova

Karol Sidon, Slavkov, Atra kadiša

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.