Zůstává urážka

Holocaust není obecným termínem pro ničení, zvěrstva a genocidu, ale označuje genocidu zvláštního druhu, jíž padly za oběť milióny Židů a statisíce Romů. Je termínem pro státní mocí organizovaný proces, plynule vedoucí od rasistické ideologie k právní diskriminaci, vyloučení sociálnímu, ekonomickému, masové loupeži a nakonec průmyslově pojatému vyhlazování, řešenému jako technický problém. Generální tajemník OSN Pan Ki-mun nedávno v poselství k Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu mj. řekl, že musíme pokračovat ve zkoumání příčin selhání celého světa, jenž nedokázal zabránit holocaustu a dalším masovým krutostem. Jen tak můžeme vyhladit antisemitismus a další formy intolerance. Musíme nekompromisně bojovat proti popírání holocaustu a jasně vystupovat proti fanatismu a nenávisti.

Je zvláštní slyšet tato slova pár dní poté, kdy k takovému popírání a projevům fanatismu a nenávisti došlo před zraky všech - a ne již jen výroky falzifikátorů historie a neonacistů. Válka v Gaze rozdělila světové mínění a soudě podle médií, terčem kritiky se stal především Izrael. Jako již tolikrát v blízkovýchodním konfliktu byla převracena příčina a následek, akce a reakce. Demokratický stát a na něj útočící teroristické hnutí, veřejně proklamující jeho zničení - vše rovno. Shrňme to pod obrat koloběh násilí a vyčiňme Izraeli, že se odmítl smířit s roky trvajícím raketovým ostřelováním svého území, za mlčení jeho dnešních kritiků.

Izrael odsuzující aktivisté nezůstali jen u protestů proti vojenskému zásahu. Jejich nezbytnou výbavou se stala hesla vyzývající k zastavení holocaustu v Palestině. Kdo chce vědět, co znamenal holocaust, dozví se to lehce z mnoha dokumentů, navíc jsou stále mezi námi očití svědci. Obviňování židovského státu z holocaustu je tak na stejné úrovni jako jeho popírání. V daném případě však nemáme co činit s neonacisty, ale i s lidmi považujícími se za humanisty, liberály, ochránce lidských práv a důstojnosti.

Letošní Den památky obětí holocaustu si tedy připomínáme s vědomím, že s termínem holocaust se dá propagandisticky manipulovat proti Židům a vlastně to nikomu nevadí. Zůstává urážka obětí nacistické genocidy židovského národa a přehlížený útok proti pravdě a paměti.

(Psáno pro Rch a Radio Česko; redakčně kráceno.)

Klíčová slova

Pan Ki-mun

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.