Terezínská deklarace

Zúčastněné státy:

  • Berou v úvahu zvláštní sociální a zdravotní potřeby všech lidí, kteří přežili holocaust, a podporují veřejné i soukromé iniciativy v příslušných zemích, které těmto lidem umožní žít důstojně a zajistí jim nezbytnou základní péči, kterou jejich stav vyžaduje.

  • Důrazně vyzývají k tomu, aby byly napraveny důsledky protiprávního zabavení majetku, které bylo součástí perzekuce těchto nevinných lidí, z nichž převážná většina zemřela bez dědice.

  • Uznávají pokrok, kterého bylo v některých státech dosaženo při výzkumu, identifikaci a restituci kulturních statků (včetně judaik), a potvrzují naléhavou potřebu posílit a podporovat toto úsilí, aby byla zajištěna spravedlivá a poctivá řešení v otázce kulturních statků, jež byly uloupeny nebo přemístěny v průběhu holocaustu nebo v jeho důsledku.

  • Vyzývají k soudržnějšímu a účinnějšímu přístupu jednotlivých států i mezinárodního společenství za účelem zajištění přístupu k příslušným archivům. Vyzývají státy a mezinárodní společenství k tomu, aby zahájily a podporovaly výzkumné a vzdělávací programy o holocaustu a jiných nacistických zločinech, pamětní a vzpomínkové akce a uchovávání památníků na místě bývalých koncentračních táborů, hřbitovů, masových hrobů apod.

  • Uvědomují si nárůst antisemitismu a sílící tendence k popírání holocaustu a vyzývají mezinárodní společenství, aby postupovalo důrazněji při sledování těchto a podobných incidentů a při reagování na ně a aby zavedlo opatření pro boj s antisemitismem.

  • Vítají iniciativu české vlády zřídit v Terezíně Evropský institut odkazu šoa jako dobrovolné fórum pro jednotlivé země, organizace zastupující občany přeživší holocaust a další oběti nacistické perzekuce a pro nevládní organizace. Institut by měl sledovat a ovlivňovat vývoj v oblastech, kterých se týká pražská konference a Terezínská deklarace, vypracovat a sdílet osvědčené postupy a zásady v těchto oblastech. Institut vytvoří internetové stránky, které usnadní sdílení informací, zejména v oblasti původu uměleckých děl, nemovitého majetku, potřeb sociální péče o osoby, které přežily holocaust, judaik i vzdělávání o holocaustu, a zároveň zavede internetovou stránku s přehledem internetových adres týkajících se problematiky šoa.

Přehled nejvýznamnějších témat deklarace, kterou přijali zástupci 46 zemí v Terezíně 30. 6. 2009. Redakčně kráceno, celý text viz http:// www.eu2009.cz.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.