Ghetto Rente

Po zdlouhavých jednáních došlo k průlomu ve věci německých důchodů za práci vězňů v nacistických pracovních táborech a ghettech, tzv. Ghetto-Rente. Počátkem září rozhodl německý Důchodový úřad v Landshutu, že budou přiznány i žadatelům z České republiky. To bylo doposud odmítáno s tím, že tomu brání úprava peněžních dávek podle československého zákona č. 255/1946 Sb. Po několikaletých jednáních mezi českými a německými ministerstvy sociálních věcí a správ důchodového zabezpečení obou zemí, zejména ale pak po precedentním červnovém rozsudku německého Spolkového sociálního soudu, tak budou tyto důchody přiznávány. Ke změně německého postoje došlo po mnoha urgencích a intervencích na různých politických úrovních, v nichž se angažovali mnozí jednotlivci a instituce, včetně FŽO. Velmi aktivní roli zde sehrála i skupina bývalých vězňů z terezínské skupiny Barackenbau-Wulkow, které se podařilo na celou problematiku upozornit i kancléřku Angelu Merkelovou.

Převážná většina žádostí již byla podána v loňském roce či dříve, a to za aktivní asistence o. p. s. Živá paměť, která i nadále zajišťuje podporu a poradenství žadatelů v komunikaci s německou stranou. Bližší informace je možno získat po telefonické či e-mailové dohodě u Marie Janouškové, e-mail: janouskova@ zivapamet.cz, tel. 224 872 750.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.