Menora ve Strakonicích

Studenti strakonického gymnázia se pod vedením učitele Pavla Sekyrky v říjnu 2007 zapojili do celorepublikového projektu Zmizelí sousedé. Děti pátraly v domácích i zahraničních archivech, pročítaly matriční knihy a hovořily s pamětníky. Studenti zjistili, kde se dnes nalézá jedna ze strakonických Tór - ve městě Colchester v anglickém Essexu - a tři z nich se tam vydali na návštěvu.

Studenti se navíc rozhodli vybudovat ve Strakonicích i memento svým zmizelým sousedům a sehnat na něj peníze. Založili fond, na který mohli přispívat obyvatelé Strakonic, a hledali sponzory; město též získalo na památník grant od Evropské unie. Pomník byl odhalen 7. května za přítomnosti paní Hany Malky, strakonické rodačky, která žije v Izraeli, velvyslance Státu Izrael v ČR pana Jakova Levyho, paní Roberty Shepsové z colchesterské židovské obce, představitelů Evropského parlamentu, města, gymnázia a plzeňské židovské obce.

Památník, který navrhla pražská architektka Laura Jablonská, stojí na břehu řeky Otavy na začátku Podskalí. Čtyři metry široký a dva metry vysoký sedmiramenný kovový svícen má mezi rameny zasazený 140 cm široký kámen, vyzvednutý ze dna řeky. Vodou a dalšími živly omletý balvan symbolizuje kamínky, které Židé pokládají na hroby.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.