Konference o osudu majetku obětí holocaustu

Ve dnech 26. až 30. června se v Praze a v Terezíně uskuteční konference Holocaust Era Assets Conference (Konference o osudu majetku obětí holocaustu).

Na konferenci byli pozváni evropští komisaři (Ján Figeľ, Vladimír Špidla, Margot Wallströmová), představitelé členských zemí EU a řady dalších států i mezinárodních nevládních organizací a experti, kteří se účastnili washingtonské konference o osudu majetku obětí šoa v roce 1998. Tato konference se zabývala osudem uměleckých děl uloupených v době šoa, navracením komunálního majetku, otázkou zpřístupnění archivů a tematikou poučení a vzdělávání o holocaustu (více v Rch 1/1999).

Do Čech by měli v červnu přijet například bývalá ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová, režisér Claude Lanzmann, historik Jehuda Bauer, spisovatel György Konrad a bývalý polský ministr zahraničí, bojovník varšavského ghetta Władysław Bartoszewski.

Pražská konference by měla zhodnotit, jakého pokroku bylo za uplynulých deset let dosaženo v oblasti restitucí uloupených uměleckých děl a dalších předmětů, majetkových restitucí a systémů finančního odškodnění. Měla by přezkoumat dosavadní praxi ve výzkumu původu a restituce majetku a v případě potřeby definovat nové, účinnější nástroje. Měla by posílit činnost Mezinárodního výboru pro připomínku, výzkum a vzdělávání o holocaustu, diskutovat o inovativních postupech v oblasti vzdělávání, sociálních programech a kulturních iniciativách spojených s holocaustem a dalšími zločiny nacionálního socialismu a hovořit o tom, jak posilovat náboženskou a etnickou toleranci v současné společnosti. Výsledkem by měla být společná deklarace, jež by obsahovala závazná stanoviska týkající se osudu majetku obětí šoa a dalších zmíněných problémů. Více na www.eu2009.cz a www.holocausteraassets.eu.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.