Mezinárodní den holocaustu v Jihlavě

Také v Jihlavě se v obřadní síni židovského hřbitova uskutečnilo setkání k této příležitosti. Pan Ladislav Vilímek, historik a archivář, zde představil výsledek dlouholetého bádání v archivech, matrikách a školních archivech. Je jím seznam 1303 občanů židovského vyznání, kteří žili před okupací v Jihlavě a okolí. Jejich jména přepsaly na veliké archy papíru děti ze základní školy ve Velkém Beranově, vedené paní učitelkou Zadražilovou. Archy se jmény pokryly téměř všechny stěny obřadní síně. Výstava je doplněna plánkem města Jihlavy, kde jsou červenými čtverečky označeny domy, kde bydleli židovští občané.

Klíčová slova

Ladislav Vilímek

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.