Neonacisté v Plzni neuspěli

V Plzni byla na 19. ledna 2008 plánována další provokace neonacistů. S odvoláním na neúspěšný pochod neonacistů v Praze svolali extremisté podobnou akci do Plzně. Jako důvod uvedli manifestaci za svobodu slova a shromažďování, která byla podle jejich názoru v Praze zákazem protižidovské a protidemokratické akce porušena. Skutečným úmyslem svolavatelů byl však pokus o výsměch obětem holocaustu i těm, kdo nacistické masakry přežili. V lednu 1942 totiž byli odvezeni do Terezína všichni Židé ve městě a okolí a právě to chtěli neonacisté pochodem kolem plzeňské synagogy po svém připomenout. Svým příznivcům dokonce doporučili se do Plzně ozbrojit.

Ale ani v západních Čechách nakonec neuspěli. Po určitých rozpacích příslušných institucí a protestech ŽO Plzeň, FŽO, Ligy proti antisemitismu, plzeňského biskupa i místní ekumeny a množství občanských iniciativ převzal iniciativu plzeňský primátor Pavel Rödl a pochod zakázal. Plzeňská židovská obec ve spolupráci s FŽO a Ligou proti antisemitismu, plzeňským ekumenickým hnutím a katolickým biskupstvím svolala k uctění památky obětem holocaustu na 19. ledna pietní náboženské shromáždění před Velkou synagogu. A toto shromáždění, jehož se spontánně účastnilo více než tisíc osob a které pak pokračovalo v katedrále sv. Bartoloměje na náměstí, se stalo bez nadsázky jedním z nejvýznamnějších projevů vůle občanů této země nedovolit ani přepisování dějin, ani opakování stále ještě nedávné minulosti.

Klíčová slova

Pavel Rödl

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.