Zlepšení podmínek pro přeživší

Během každoročních jednání s německou vládou dosáhli představitelé Claims Conference (CC) určitého pokroku, týkajícího se současných odškodňovacích programů pro židovské oběti nacismu ve střední a východní Evropě.

Zvýšení plateb: od 1. července 2008 se měsíční částka vyplácená celkem 65 800 přeživším zvyšuje o 8 %. Znamená to, že přeživším, kteří žijí v zemích Evropské unie, se platba zvyšuje na 216 eur měsíčně (z původních 200 eur) a těm, kdo žijí mimo EU, bude vypláceno 178 eur měsíčně (dosud 165 eur). Ve střední a východní Evropě odškodnění v současnosti dostává zhruba 13 800 přeživších.

Domácí péče: německá vláda souhlasila s tím, že na fond sociálních služeb (především domácí péči) CC poskytne v letech 2008 a 2009 částku zhruba 70 milionů dolarů (45 milionů eur). Jedná se o víc než dvojnásobek sumy, jež byla na domácí péči poskytnuta v předešlých letech. Domácí péče je tou nejšetrnější formou pomoci pro stárnoucí přeživší, kteří si přejí co nejdéle zůstat ve svých domovech, a náklady na ni se stále zvyšují, jak přibývá jejich zdravotních problémů. Bližší informace o CC a celkovém systému odškodnění a jeho distribuci naleznete na www.claimscon.org.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.