Co je jisté, a co ne

Na straně 163 té skvěle prodávané knížky se píše: Jako první jsem spatřil ceduli s nápisem: ,zneuctila jsem svoji rasu' a pak hrůzně sešklebený obličej mladé ženy s vyboulenýma očima... Dnešní večer jistě budou ve městě k vidění tisíce pověšených ženských těl se stejným plakátem na krku. Byly to ženy, které se provdaly nebo žily s černochy, Židy nebo jinými ne-bílými muži. O stránku dál autor, modla neonacistického hnutí Američan William Luther Pierce, popisuje, jak vojáci vyvlékají lidi na ulici: Pokud šlo o ne-bílé, včetně Židů i těch, kteří tak jen vypadali, ti byli spěšně zformováni do pochodových kolon a nastoupili cestu bez návratu do kaňonu v pohoří na sever města.

Kniha Turnerovy deníky má 209 stran. Můžete se v ní dočíst o množství exekucí, nalézt detailní popisy brutality a pokochat se líčením jaderných úderů. Prozíraví příslušníci Organizace jimi vyhladili odpůrce bílé rasy, a tak ovládli svět. Bílá elita lidstva měla k rozhodnému jednání dobrý důvod, o němž knížka také hovoří. Organizace rasově čistých se rozhodla jednou provždy skoncovat se Systémem - prohnilým a zkorumpovaným společenstvím humanistů a liberálů, v němž není rozdílu mezi pravičáky, konzervativci a radikály zleva. Organizaci se hnusí křesťané a méněcenní černoši, ale především jsou jí odporní škůdci všech škůdců Židé. S těmi se již, jak se v knize píše, pustili do nelítostného boje Němci, ale bílí tuto šanci k záchraně" nevyužili.

Někteří soudí, že tato kniha, vydaná v USA a kromě České republiky odmítnutá všude v Evropě, propaguje rasismus a antisemitismus. Proto by měla být zakázána. Politologové a soudní znalci mají za to, že poslouží neonacistům, a označují ji za nebezpečnou. Vazba na neonacisty se ostatně rýsuje: Česky byla zatím kniha přístupná jen na neonacistickém serveru. Právník T. Sokol, který před časem úspěšně hájil vydavatele českého vydání Mein Kampfu, ovšem k úvahám o možné represi obecně poznamenal, že nakladateli je třeba dokázat, že knihu vydal, aby šířil myšlenky neonacismu. Jenže nakladatel tvrdí, že dílo publikoval, aby mezi lidmi vzrostlo odhodlání proti neonacismu. Takže soudím, že k postihu nedojde, a na tři čtvrtě milionu korun, které může prodej knihy přinést, je doma. Ale nepředbíhejme. Podle tisku se případu chopil Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, který jej předal pražské policii. Ta sice prý o ničem neví, ale to se časem vyřeší.

Opusťme i protichůdné názory na jednu knížku, držme se toho, co je naprosto jisté. Zatímco se takto a jinak psalo a hovořilo, dva hajlující skinheadi ve Strakonicích pobodali mladíka. Vykřikovali „Židi do plynu", mladík je okřikl. Teď leží v brněnské nemocnici ochrnutý na horní polovinu těla a jednu nohu.

(Psáno pro Rch a Rádio Česko; text byl redakčně krácen.)

Klíčová slova

William Luther Pierce

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.