Starosta, rabín a kněz

V polském městě Czestochowa byl na počátku srpna vážně zhanoben židovský hřbitov, jeden z nejpůsobivějších a největších v zemi. Vandalové popsali na sto náhrobních kamenů antisemitskými nápisy. Místní úřady na čin zareagovaly velmi rychle: starosta města Tadeusz Wrona vyzval občany, aby šli společně kameny očistit, a sám se pustil do práce spolu s vrchním polským rabínem Michaelem Schudrichem a místním knězem. Před druhou světovou válkou žilo v Czestochowé přes 28 000 Židů, šoa přežilo 5000, nyní jich tu je sto.

Klíčová slova

Tadeusz Wrona

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.