Češi, Němci, Židé: cizí sousedé?

Ve dnech 25.-30. března se v Praze uskuteční projekt, jehož cílem je umožnit setkání patnácti mladých potomků sudetských Němců, Čechů žijících v bývalých Sudetech a lidí přeživších holocaust (pět účastníků z každé skupiny) a uvést je během čtyřdenního intenzivního programu v podnětný dialog o společné minulosti, současných vztazích i budoucích perspektivách v rámci spolupráce v Evropské unii. Podněty k diskusi a zamyšlení naleznou účastníci při sdílení rodinných příběhů, v rozhovorech s dobovými svědky a prostřednictvím besed a exkurzí do míst se společnou historií i budoucností (např. Židovská obec v Praze, Terezín, Collegium Bohemicum v Ústí n. L., Zastoupení Evropského parlamentu v Praze). Projekt probíhá mj. za podpory Theodor-Heuss- Kolleg Nadace Roberta Bosche, American Joint Distribution Committee, Česko-německého fondu budoucnosti, Židovské obce Praha a Prager Zeitung, hlavní organizační tým tvoří čeští a němečtí studenti. Účastnit se mohou mladí lidé ve věku přibližně 19-25 let s dobrou znalostí němčiny, kteří mají díky svým předkům osobní vztah ke společné historii, nebo se touto tematikou aktivně zabývají. Výběr účastníků proběhne na základě vyhodnocení esejů (v německém jazyce) na dané téma. Eseje, které bude hodnotit nezávislá porota, mohou zájemci zaslat do 13. února 2007 na adresu: ausschreibung dtj@yahoo. de. Podrobné zadání esejů a více informací k projektu lze získat na výše zmíněné e-mailové adrese. Organizátoři se těší na zajímavé příspěvky a na vaši účast.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.