Maďarský vlak se zlatem

Po delším jednání s Claims Conference se Federaci židovských obcí v ČR podařilo získat dva granty udělené na základě soudního narovnání, týkajícího se maďarského vlaku se zlatem (Rosner v. USA). Tyto granty z Programu pomoci naléhavým případům jsou určeny jen pro potřebné oběti nacismu z řad maďarských Židů narozených před 8. květnem 1945, kteří žili v oblasti vymezené maďarskými hranicemi v letech 1939-1945. Finanční příspěvky za rok 2006 a 2007 v celkové výši asi 4000 Kč na osobu je možno použít na úhradu nákladů na bydlení, lékařskou péči (včetně dentální), dále na úhradu léků a zdravotních pomůcek, domácí péči, dopravu a další služby. V současné době je v ČR evidováno asi 50 osob, jichž se tato pomoc týká. Klienti se mohou hlásit u paní Zlaty Kopecké, tel. 224 800 810, e-mail: kopecka@ kehilaprag.cz.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.