Pro záchranu památek

Federace ŽO v ČR a Židovská obec v Praze budou v roce 2007 společně realizovat projekt, který by měl výrazně přispět k urychlení záchrany a rekonstrukce židovských památek na území České republiky. Projekt má dva cíle: Prvním je sběr dat. U památek, které jsou ve vlastnictví FŽO a ŽOP, bude sjednocena a doplněna databáze tak, aby z ní bylo kdykoliv možné získat údaje o vlastnictví, druhu, významu, poloze v rámci ČR, technickém stavu a současném využití každé evidované památky. U všech objektů bude po dokončení mapování možné rychle zjistit historicko památkové údaje, technicko stavební údaje (velikost, materiály, stav, ohroženost, poruchy, dokumentace, stavební a restaurátorské záměry, vydaná povolení atp.), ekonomické údaje (prostředky vynaložené na obnovu, prostředky potřebné pro dosažení jednotlivých etap obnovy, náklady na údržbu, provoz, tvorbu fondu oprav, možnosti spolufinancování).

Druhá část projektu zahrnuje zjištění možností, jak lze konkrétní památky zařadit do některého ze sdružených projektů, vyhodnocení jejich turistického potenciálu a perspektivy zapojení vybraných památek do turistických sítí. Smyslem společného záměru, který bude realizovat akciová společnost Matana, je vytvořit všechny předpoklady pro získání finančních prostředků pro obnovu fondu židovských památek z prostředků EU i z jiných zdrojů v rámci celostátních i regionálních grantových programů.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.