Oznámení nizozemského státu

4. duben 2007 - Uzávěrka žádostí o restituci předmětů zkonfiskovaných za 2. světové války

Po osvobození v roce 1945 bylo mnoho uměleckých předmětů zkonfiskovaných německými okupanty za 2. světové války na holandském území navráceno do Holandska. Tyto předměty byly převzaty nizozemským státem a byly shromážděny v tzv. NK sbírce (zkratka názvu nadace Nederlands Kunstbezit - Nizozemské kulturní vlastnictví). Tato sbírka obsahuje 4217 uměleckých předmětů. Část z nich byla původně židovským majetkem. Od roku 2001 probíhá v Nizozemsku rozsáhlé restituční řízení týkající se předmětů z NK sbírky. Restituční žádosti, které se vztahují k předmětům spravovaným nizozemským státem, zpracovává restituční komise. O restitucích rozhoduje náměstek nizozemského ministra školství, kultury a vědy.

V souladu s nizozemskou restituční politikou lze písemné restituční žádosti podávat nejpozději do 4. dubna 2007. Žádosti včetně odůvodnění zasílejte na adresu:

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap t. a. v. de Staatssecretaris van Cultuur Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Nederland

Další informace a kontakt pro eventuální dotazy naleznete na webových stránkách Velvyslanectví Nizozemského království v Praze www.netherlandsembassy.cz.

Bližší údaje o nizozemské restituční politice, restituční komisi, podávání žádostí a konkrétních předmětech z NK sbírky v holandštině a angličtině naleznete na následujících internetových adresách:

www.minocw.nl

www.herkomstgezocht.nl

www.restitutiecommissie.nl

www.originsunknown.org

Notification by the state of the Netherlands 4 April 2007. Final closing date for restitution applications cultural objects and the second world war

Following the liberation of the Netherlands in 1945, many works of art that had been confiscated or purchased by the German occupying forces were brought back to the Netherlands. These works came into the custody of the State of the Netherlands and formed the NK collection (named after the SNK, Stichting Nederlands Kunstbezit). The NK collection consists of 4,217 works of art. In some cases the owners were Jewish. Since 2001, the Netherlands has pursued a liberalised restitution policy for cultural objects from the NK collection that, as a result of the Second World War, were involuntarily lost by the then owners, provided they belonged to a persecuted group. The Restitutions Committee (Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog) advises the State Secretary for Education, Culture and Science on individual applications for the post-war restitution of cultural objects that are currently in the custody of the State of the Netherlands.

Under the liberalised restitution policy, written applications for retitution may be submitted no later than 4 April 2007. Please send your application (including the grounds for your request) to the:

Ministry of Education, Culture and Science Attn State Secretary for Culture Postbus 16375 2500 BJ Den Haag The Netherlands

A short factsheet with further details can be found on the website of the Royal Netherlands Embassy in Prague www.netherlandsembassy.cz. The site also indicates who you can contact if you have any questions. Additional information on Dutch restitution policy, the Restitutions Committee and the submission of claims, as well as specific information on the objects in the NK collection, is available in Dutch and English on the following websites:

www.minocw.nl

www.herkomstgezocht.nl

www.restitutiecommissie.nl

www.originsunknown.org

Klíčová slova

Nederlands Kunstbezit

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.