O skupine Nebenregierung

V reprezentačných priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca v Bratislave sa 12. septembra konal odborný seminár historikov venovaný ilegálnej židovskej pracovnej skupine pôsobiacej na Slovensku v období Slovenského štátu. Táto skupina je v odbornej literatúre známa aj ako Nebenregirung. Členovia Nebenregirung pomerne rýchlo odhalili skutočný osud zo Slovenska deportovaného židovského obyvateľstva. V konfrontácii so šokujúcou realitou si postavili ako cieľ prekaziť alebo aspoň obmedziť deportácie a následné vraždenie židovského obyvateľstva. Snažili sa o zastavenie alebo oddialenie deportácií, podplácali nemeckých poradcov a vplyvných úradníkov Slovenského štátu, informovali zahraničie, ale aj orgány Slovenského štátu vrátane prezidenta Tisa o skutočnom osude odvlečených. Je preto pochopiteľné, že činnosť pracovnej skupiny sa musela odohrávať v ilegalite. Niektorým členom ilegálnej skupiny sa podarilo prežiť a mohli v povojnovom období vydať svedectvo o svojej činnosti, iní toto šťastie nemali a oslobodenia sa nedožili. To posledné platí aj o najvýraznejšej osobnosti ilegálnej pracovnej skupiny - o Gizele Fleischmanovej, ktorú deportovali do Oswienčima s poznámkou návrat nežiadúci.

Odborný seminár venovaný problematike ilegálnej židovskej pracovnej skupiny je prvý svojho druhu a jeho organizátorom je Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR za spolupráce ŽNO Bratislava. Hlavné príspevky seminára predniesli: Gila Fatranová z Izraela, Szita Szabolc z Maďarska, Avri Fischer (synovec zavraždenej Gizi Fleischmanovej) z Izraela a Ivan Kamenec zo Slovenskej akadémie vied.

V popoludňajších hodinách sa účastníci seminára a širšej verejnosti za prítomnosti viacerých predstaviteľov verejného života a členov diplomatického zboru zúčastnili odhalenia pamätnej tabule pripomínajúcej aktivity pracovnej skupiny a mená jej členov. Tabuľa je umiestnenej na budove sídla ŽNO Bratislava (Kozia 18). Na slávnostnom odhalení odzneli prejavy Dr. Jozefa Weissa (ÚZ ŽNO), Natana Steinera (Izrael), Petra Salnera (ŽNO Bratislava), Pavla Traubnera (ÚZ ŽNO), Avri Fischera (Izrael), veľvyslanca USA na Slovensku Rodolpha S. Vallee a veľvyslanca Izraela s pôsobnosťou pre Slovensko Davida Granita, bývalého veľvyslanca Slovenska v USA Martina Bútoru a bývalej veľvyslankyne Slovenska v Poľsku Magdy Vašáryovej.

Nová pamätná tabuľa na budove ŽNO je ďalšou hmotnou pripomienkou nedávnej histórie slovenského židovstva v Bratislave.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.