Arcibiskup proti extremismu

Miroslav Vlk se sešel s Ariem Arazim a Karolem Sidonem

Jak zaznamenaloTiskové středisko České biskupské konference (16. 9.) a po něm ČTK (22. 9.), setkal se pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk s izraelským velvyslancem v České republice Ariem Arazim, aby ho ujistil, že je delší dobu znepokojen projevy antisemitismu, neonacismu a jiných extremistických proudů, které se objevují i v ČR, a někdy se dokonce zaštiťují křesťanstvím a katolickou církví. Jmenoval pak ultrapravicové sdružení Lipový kříž, stranu Národní sjednocení, konzervativní Institut svatého Josefa, občanské sdružení Una voce, časopis Te Deum aj. Kardinál velvyslance ujistil, že katolická církev v ČR tyto směry ostře odmítá, a vysvětlil mu, že extremistická mentalita zaznívá zvláště z kruhů hnutí lefebvristů.

Lefebristé

Lefebvristé, jinak členové Kněžského bratrstva sv. Pia X., jsou přívrženci francouzského tradicionalistického arcibiskupa Marcela Lefebvrea (1905-1991), který vedl organizovaný odpor proti liturgickým a dalším reformám II. vatikánského koncilu. V r. 1988 byl exkomunikován. Dnešní lefebvristé, které vede (církví neuznávaný) biskup Bernard Fellay (1958), vyloučení z církve neakceptují.

Jak kardinál Vlk uvedl, lidé z Kněžského bratrstva sv. Pia X. se spojují s nejrůznějšími druhy politických extremismů, ať už je to nacionalismus, antisemitismus, a dokonce i neonacismus, jak to dokládají i jejich různé webové stránky. Hnutí podle kardinálova konstatování úzce spolupracuje s americkými fundamentalisty a lefebvristy, kteří k nám jezdí školit své české kolegy, důkazem jsou např. dlouho připravované přednášky dvou antisemitů: vydavatele amerického katolického časopisu Culture Wars E. M. Jonese a profesora historie na St. John's University v New Yorku J. C. Raoa. (Podle zprávy deníku Metro z 25. 9. přednášky oficiálně organizoval Český svaz vědeckotechnických společností ve svém sídle na Novotného lávce vedle Karlova mostu a uskutečnily se 9. 9. Podle Britských listů pozvánka visela na několika neonacistických webech.)

Na obdobné téma jako s izraelským velvyslancem probíhal i rozhovor s vrchním pražským a zemským rabínem v ČR K. Sidonem, který kardinálovi poděkoval za to, že antisemitismus není řečí katolické církve, a ujistil ho, že čeští Židé budou dobře rozlišovat hlas těchto extremistických skupin a oficiální hlas katolické církve. Rabín Sidon projevil zájem také o informace o církevním extremismu a o fenoménu lefebvrismu.

S kardinálem Vlkem hovořil v tyto dny také velvyslanec Spojených států amerických W. J. Cabaniss. Vlk ho informoval o spojení některých našich církevních skupin s politickým extremismem, nacionalismem, antisemitismem, islamismem a neonacismem. Zvláště ho upozornil na napojení těchto skupin na americké fundamentalisty a lefebvristy, které jejich kolegové u nás zvou na přednášky. Podle kardinálova názoru Američané školí naše extremistické skupiny a vnášejí k nám patrně protiamerického ducha, jak naznačuje téma dvou připravovaných přednášek výše zmíněných Američanů. Předložil mu také některé antiamerické projevy na webových stránkách, kde lefebvristé a jim podobní publikují. Tyto skupiny čerpají údajně z amerických zdrojů nejen ideové inspirace, ale - zdá se - i finanční podporu.

Institut Sv. Josefa

Podle Eretz.cz (22. 9.), Britských listů (30. 8.), ČTK aj. organizují přednášky amerických antisemitů a podobné akce lidé jako Michal Semín, bývalý ředitel Občanského institutu, který založil a řídí Institut sv. Josefa, před jehož činností čeští biskupové v čele se svým primasem jmenovitě varují. M. Semín a M. Čejka z redakce Te Deum protestovali prostřednictvím ČTK (22. 9.) proti kardinálovým nařčením ze sympatií k antisemitismu, neonacismu či islamismu a říkají, že ve svém počínání jsou vedeni jen potřebou obrany všeho, co je podle nich v dnešní době terčem útoků liberální sekulární společnosti, a tvrdí, že s lefebvristy nijak blízce nespolupracují.

Těžko říci, nakolik mluví pravdu, v tomto jde o vnitřní problém katolické církve. V mnohém ostatním, jak je zřejmé, se ale celá věc zdaleka netýká jen katolíků. (Např. o Semínových názorech dotýkajících se Židů se lze přesvědčit mj. z jeho textů z nedávné doby Izrael jedná jako terorista a Pravda o Talmudu, na něž upozornil Eretz.cz.). To dobře rozpoznala i česká katolická církev a zaslouží si uznání, že to ústy svého nejvyššího představitele vyslovila nahlas.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.