Urovnání ve věci pojištění obětí holocaustu u pojišťovny Generali

V letech před holocaustem a během holocaustu si členové komunity koupili četné životní pojistky, pojistky na věno i pojistky na vzdělání. Po 2. světové válce společnost Generali mnoho těchto pojistek proplatila. Jiní pojištěnci obdrželi kompenzaci v rámci poválečných restitučních programů. Mnoho pojistek však nebylo proplaceno, protože nikdo nevznesl pojistný nárok a neexistoval proces pro nalezení oprávněných osob, kterým by se pojistka měla proplatit.

Touto situací se již dříve zabývala Mezinárodní komise pro pojistné nároky z období holocaustu - ICHEIC (International Commission on Holocaust Era Insurance Claims). Proces organizace ICHEIC však bude v tomto roce ukončen a prostředky určené pro proplacení pojistek u společnosti Generali prostřednictvím ICHEIC byly vyčerpány. Toto urovnání ve věci hromadné žaloby týkající se pojištění obětí holocaustu u pojišťovny Generali dává příležitost k účasti na procesu řešení pojistných nároků těm, kdo nepodali pojistný nárok prostřednictvím ICHEIC, i těm, jejichž pojistné nároky ještě nebyly u ICHEIC nebo Generali vyřízeny.

Možnost, jak uplatnit nárok na nevyplacenou pojistku, trvá do konce března 2007. Pro uplatnění pojistného nároku byl vytvořen jednoduchý postup, který je uskutečňován pod dohledem soudu. Osoby, které se na urovnání chtějí podílet, mohou zavolat na bezplatné telefonní číslo (420) 246 019 081 a požádat o kopii příslušného vyrozumění a formulář pojistného nároku. Totéž mohou stáhnout ze serveru www.nazierainsurancesettlement.com [v současné době je stránka mimo provoz - pozn. redakce holocaust.cz]. Vyplněný formulář je nutno zaslat nejpozději do 31. března 2007 na adresu Assicurazioni Generali S. p. A, Policy Information Center, Piazza Duca Degli Abruzzi 2, 341 32 Trieste, Italy.

Pro účast na urovnání není nutné mít vlastní doklad o pojistce. Pokud je někdo přesvědčen, že jeho rodina pojistku měla nebo že někdo z rodiny je oprávněnou osobou pro pojistku, měl by uplatnit pojistný nárok.

Dodatečné informace může poskytnout Anya Verkchovskaja na adrese info@abdatalawserve.com nebo tel. čísle (414) 963- 6441. Tento kontakt je ovšem v USA a hovor není bezplatný.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.