Konference Židé v boji a odboji

Konference Židé v boji a odboji se konala ve dnech 17. - 18. října 2006 v zasedacím sále Historického ústavu Akademie věd ČR v Praze pod záštitou předsedy Akademie věd prof. RNDr. Václava Pačese, DrSc.. Měla za úkol prokázat, že českoslovenští Židé se nepoddali osudu pronásledované komunity a přes stupňovanou perzekuci se zapojili jak do řad československého domácího, tak i zahraničního odboje, a poskytnout tak jednoznačné důkazy o nesprávnosti teorií o apatičnosti a smíření se Židů s osudem v podobě konečného řešení. Tisíce z nich bojovaly v československé zahraniční armádě jak na Východě, tak i na Západě a na Středním východě, zúčastnily se i odboje v nacistických koncentračních, ale např. i v slovenských pracovních táborech. Tomuto cíli odpovídalo i rozčlenění konference do jednotlivých tématických celků, v nichž vystoupili jak čeští, tak i slovenští historikové a také pamětníci druhé světové války. Konference byla dalším kamínkem do doposud jen velmi mezerovitě zpracované mozaiky československého odboje za druhé světové války.

Klíčová slova

Václav Pačes

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.