Konec polského templu

Jednou ze čtyř dřívějších synagog v Brně býval tzv. Polský templ. Fungoval mezi lety 1883 až 1927 v adaptovaném starším dvorním traktu domu Křenová 22. Byla to zvenku nenápadná stavba, a ani zevnitř po přestavbách příliš nevypovídala o svém původním poslání. Tři čtvrtě století byla využívána ke komerčním účelům, tedy i po změně režimu a po restituci potomky původních vlastníků. Po r. 1990 se dokonce uvažovalo o odkoupení této budovy a její adaptaci jako jediného vhodného prostoru s odpovídající historií a atmosférou ve městě na připravované židovské muzeum. Z plánů však z finančních důvodů sešlo a Polský templ dál chátral.

Na počátku třetího tisíciletí nemovitost odkoupil nový majitel a hodlal ji přestavět na polyfunkční dům s obchody a kancelářemi. Stalo se tak na podzim 2003. Marné tehdy byly protesty: soukromý majetek je nedotknutelný, projekt byl odsouhlasen památkáři a bylo již vydáno stavební povolení. Investor tehdy zničil to nejcennější - venkovní schodiště na ženskou galerii, klenby nad sálem a ženskou tribunu. Z neznámých důvodů pak tehdy práce přerušil a budova další tři roky chátrala.

V průběhu března letošního roku se osud templu naplnil, když byly zbylé obvodové zdi sneseny a odstraněny. S největší pravděpodobností je to v nových politických poměrech první a jediná synagoga, která byla zbořena nejen v rámci Moravy, ale celé republiky. Poslední takový skutek nastal v roce 1988 v Brtnici, když nepočítáme snesení zbylého torza synagogy v Markvarci na Dačicku v r. 1992.

Pro budoucnost nechť se ví, že pod demolicí Polského templu jsou podepsáni majitel a investor Zdeněk Haas, projektant architekt Boris Medek a anonymní úředníci odboru výstavby Brno-střed a Národního památkového ústavu v Brně.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.