Památník vězňům ze Schwarzheide

Na strastiplném pochodu do neznáma překročili 23. dubna 1945 vězni koncentračního tábora Schwarzheide československou hranici v Doubici u Krásné Lípy. Svitla jim nová naděje. Jsme doma a Němci už prohráli válku? Nebyl to však ještě konec. Bestie SS vraždily dál a do večera zůstali na studené zemi další ubití. Tobě Kurte Altschule z Prahy, Herberte Altschule z Prahy, Pavle Fischere z Havlíčkova Brodu, Bedřichu Kaufmanne z Prahy, Viléme Slatine z Prahy, Karle Teichnere z České Skalice, Tobě Maciejski z Polska a Tobě bezejmenný Francouzi jsme 23. dubna 2006 postavili skromný památník na místě Vašeho skonu. Říká se, že čas zahojí rány. Tyto rány však zůstanou otevřené navždy!

Za účasti místních obyvatel a delegace ze SRN jsme společně vzpomínali a pomodlili se za své bratry, kteří nikdy nespatřili světlo svobody. El male rachamim a Kadiš přednesl pan rabín Sidon.

Klíčová slova

Schwarzheide

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.