Sdělení koordinační komise ČSBS a FŽO

Humanitární pomoc obětem nacistické perzekuce, která byla pro letošní rok poskytnuta z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti, bude letos nižší než v osmi letech předchozích. K tomu podáváme následující vysvětlení:

Humanitární projekt byl vypracován v únoru 1998 s perspektivou deseti let s tím, že podle demografické křivky byl odhadnut počet oprávněných osob v jednotlivých letech. Podle toho jsou každoročně přidělovány finanční prostředky v předem stanovené výši, jak bylo na počátku projektu schváleno správní radou Česko-německého fondu budoucnosti. Projekt počítal s každoročním snižováním počtu osob podle demografické prognózy. Skutečnost je pro bývalé vězně příznivější - k datu výplaty žilo 3999 osob, projekt počítal pouze s 3180 osobami. Na tento počet jsme však obdrželi finanční prostředky pro letošní rok a částku, připadající na jednotlivé osoby, bylo třeba krátit. Dalším významným důvodem ke snížení částek je posilování české měny. Německá strana nám místo marek poukazuje eura, letos v kurzu 1:28,695 Kč oproti letům předchozím, kdy se kurz pohyboval nad 30 Kč za euro.

Peněžní částka, kterou oprávněné osoby obdržely, je stanovena následovně: základ tvoří 12 000 Kč, od 4. měsíce věznění je za každý další měsíc poukázáno v letošním roce 600 Kč. Tato částka je stanovena přepočtem eura na koruny. Oproti předchozím letům je tato částka výrazně nižší ze shora uvedených důvodů (např. v loňském roce byla částka za měsíc věznění díky příznivějšímu kurzu stanovena na 770 Kč). V roce 2007 bude projekt humanitární pomoci ukončen a předpokládá se, že bude vyplacena poslední roční částka. V rámci úsporných opatření se koordinační komise dne 1. 5. 2006 přemístila na adresu Famfulíkova 1134/12, 182 00 Praha 8. Telefonní číslo se nemění.

Věříme, že naše vysvětlení vezmete s pochopením na vědomí.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.