Pamětní kniha číslo IV

Terezínským ghettem prošlo v letech 1941-45 zhruba 155 tisíc vězňů, z nichž na následky katastrofálních podmínek na místě zemřelo více než 33 tisíc, dalších zhruba 90 tisíc bylo deportováno do vyhlazovacích táborů; z nich přežily méně než 4 tisíce. Ghetto bylo určeno především jako sběrný tábor pro Židy z českých zemí, od června 1942 sem však přicházely také transporty Židů z Německa a Rakouska, později také z Nizozemska, Dánska a Slovenska, těsně před koncem války sem nacisté nahnali 15 tisíc vězňů evakuovaných z jiných koncentračních táborů.

V důsledku postoje komunistického režimu k Židům mohla systematická dokumentace osudu terezínských vězňů začít až po roce 1989. Jedním z výsledků tohoto úsilí je edice Terezínských pamětních knih, jejichž nejdůležitější částí jsou seznamy jmen a osobních dat mužů, žen a dětí deportovaných do Terezína. Záznamy jsou komponovány tak, aby připomínaly symbolické náhrobní nápisy - většina zavražděných terezínských vězňů nikdy skutečný hrob neměla. Pamětní knihy jsou určeny nejen rodinným příslušníkům obětí, studentům a historikům, ale i široké veřejnosti.

U zrodu edice Terezínských pamětních knih stál počátkem 90. let historik a terezínský vězeň Miroslav Kárný. První dva svazky byly věnovány obětem z českých zemí (vyšly v r. 1995), třetí svazek se zabýval oběťmi z Německa (2000). Letos v říjnu vyšel čtvrtý svazek, který připomíná osudy terezínských vězňů, kteří byli deportováni nebo pocházeli z Rakouska.

První část svazku obsahuje studie o dějinách ghetta, o životě rakouských vězňů, o velitelích ghetta, kteří pocházeli z Rakouska, a výtahy z rozhovorů s přeživšími. Druhá část přináší seznamy deportovaných. Rakouští (a taky němečtí) Židé v Terezíně se od českých odlišovali věkovou strukturou. Většině z nich bylo nad 65 let a nacisté jim slibovali, že v ghettu mohou dožít klidné stáří. Skutečnost byla taková, že z více než 18 265 deportovaných Židů se osvobození dožilo 1723. Ostatní zemřeli v ghettu nebo v plynových komorách na východě, především v Treblince.

, Úvodní slovo Václav Havel a Thomas Klestil, str. 703. ISBN 38258-7590-3.

Klíčová slova

Miroslav Kárný

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.